Nu kan du teckna dig för spelrätt 2021

5 november, 2020

Om du redan har en spelrätt kommer denna att förnyas automatiskt om du inte avbokar den senast den 10 december.

Vill du nyteckna en spelrätt?

Nu öppnar vi för köp av spelrätter inför kalenderåret 2021.

Ordinarie spelrätt
En ordinarie spelrätt kostar liksom tidigare 6 000 kr och berättigar till bokning av kostnadsfria bantimmar, både inomhus och utomhus, upp till två veckor innan speltillfället.

Juniorspelrätt (medlem 20 år eller yngre)
En juniorspelrätt kostar liksom tidigare 1 000 kr och ger våra juniorer möjlighet att boka kostnadsfria bantimmar, både inomhus och utomhus, upp till 24 timmar innan speltillfället.

Familjespelrätt
En nyhet är att vi nu också introducerar en ”familjespelrätt”. Denna kostar 9 000 kr och ger alla medlemmar i en familj möjlighet att boka kostnadsfria bantimmar upp till två veckor innan
speltillfället.

Mer om spelrätterna och anmälan/avanmälan >>