BANBOKNING OCH KONTRAKT

8 augusti 2022, bytte vi bokningssystem till MATCHi.

MATCHi ÄR VÅRT BOKNINGSSYSTEM 

Den 8 aug, 2022 bytte vi bokningssystem. Vi använder oss nu av MATCHi  för både tennis, padel och övriga aktiviteter som klubben erbjuder. Bl.a. kan Du spara dina kortuppgifter för betalning, avboka tider. För att kunna göra en bokning, måste Du först skapa ett konto hos MATCHi. Det är viktigt att Du där uppger samma personuppgifter och e-postadress som Du har i DJTK´s medlemsregister, för att få den bästa synkningen.
Här kan du ladda ned länkarna och skapa ditt konto som en App i din telefon.

Länk till MATCHi i AppStore

Länk till MATCHi på Google Play

 

 BOKNINGSREGLER TENNIS

  • Spelaren kan ha upp till MAX 2 bokade speltider samtidigt.
  • Avbokningsregeln är 24 timmar innan speltid
  • All bokning och avbokning sker via MATCHi

STRÖTIDER

  • 7 dagar innan spel

KONTRAKT

Kontrakten löper ett spelår som börjar i augusti och slutar i juni kommande år. Kontrakt förlängs automatiskt med ett spelår om det inte sagts upp minst tre månader före kommande spelårs början (i början av maj). Kontrakt får endast innehas av medlem och får inte överlåtas på någon annan utan klubbens godkännande.

(Obs. Den tidigare kölistan för kontrakt är för närvarande vilande på obestämd tid)

 ”NO-SHOW”-REGLER OCH AVBOKNINGS AV KONTRAKTS OCH STRÖTIDER

–  Alla kontraktsinnehavare får en  påminnelse per mejl 72 timmar innan sin speltid. I meddelandet finns möjlighet att omgående avboka banan om man ej avser använda tiden.
–  Om en avbokad tid senare bokas som strötid av en annan spelare erhåller kontraktsinnehavaren 100 kronor i ersättning.
–  En outnyttjad kontraktstid, som inte avbokats senast 24 tim före planerad spelstart, kallar vi ”no-show”. Efter tre no-shows under ett spelår (augusti v.32 – juni v.24) har klubben rätt att återta kontraktstiden.