Om oss

Djursholms Tennisklubb är sedan flera år tillbaka en av Sveriges största tennisklubbar, både när det gäller antalet medlemmar och storlek på juniorverksamheten. Djursholms Tennisklubb har till uppgift att främja tennisspelets utveckling i Danderyds Kommun, i första hand i Djursholm. Klubben började som självständig klubb den 28 april 1943.

Omfattningen av verksamheten har utvecklats i takt med tillgången på inomhusbanor. Det började med en bana i gamla tennishallen vid Djursholms slott. Sedan fick DjTK disponera två banor i Norrängsgården och byggde även två tältbanor intill dessa. 1984 ersattes dessa med en ny tennishall med fyra banor. 1997 ödelades hela hallen och Norrängsgården genom en brand och vi fick bygga en ny hall som stod klar 1998. Sommaren 2022 gjordes ett rejält omtag då vi byggde om hela entrédelen vilket resulterade i ny shop, reception och cafédelen byggdes om till en Bistro, där vi idag kan äta ordentligt lagad mat.  Dessutom gjordes en tillbyggnad innehållande tre padelbanor som håller toppklass. På kort tid har vi fått igång en padelverksamhet med juniorträningar, seniorträningar och gruppspel. De två anrika grusbanorna belägna vid Djursholms Slott bjuder in till spel under utomhussäsongen. Både fasta tider och strötider går att boka.

Fram till klockan 23 på kvällarna har vi uthyrda kontrakt till enskilda personer eller grupper. Banorna har en hög beläggning, över 95%! Detta beror naturligtvis på den omfattande organiserade junior- och seniorverksamheten men också på ett effektivt utnyttjande av alla lediga tider genom klubbens bokningssystem MATCHi.

Djursholms Tennisklubb har ett många sponsorer och ett utvecklat sponsorprogram. Våra sponsorer hjälper oss att hålla nere kostnaderna för ungdomsverksamheten, ha flera tränare och färre deltagare i varje grupp. Våra sponsorer är mycket viktiga för klubben och vi värdesätter dem högt.
Klubben har en noga formulerad verksamhetsidé, vision, kvalitetspolicy och klart uttalade mål.

Stadgar för Djursholms Tennisklubb