Träningsgrupp junior 12-18 år

Se filmen om träningsgrupper för juniorer

Träningsgrupp junior är för spelare mellan 12-18 år.

Spelaren behärskar sitt eget spel mer tekniskt och taktiskt efter varje termin. Spelaren leds och uppmuntras under terminens gång att vilja spela match och poängspel, som framöver leder till eget spontant spel samt möjlighet att delta i klubbens olika aktiviteter som till exempel matchspel och KM.

Tränaren gör en egen analys var individen/gruppen befinner sig och klarar av för stunden utefter våra Checkpoints.  Tränaren planerar sedan lektionerna med stängda, halvöppna eller öppna övningar samt matchspelsmoment utifrån terminsplaneringen.

Här ingår övningar för att träna på att styra slag och rörelse i en riktning och anpassa fart och höjd. Vi anpassar bolltyp (orange, grön eller vanlig boll) till gruppens färdigheter.

Målet är att ge varje spelare en stabil grund att stå på och en möjlighet att utvecklas vidare utifrån sina egna förutsättningar oavsett ålder och nivå

För att nivån i grupperna ska bli så jämn som möjligt, samt utvecklande och lärorik för spelarna förbehåller vi oss rätten att göra justeringar av spelare mellan grupperna. Alla eventuella byten av grupper kommer att ske under terminen och vi tar kontakt via mail med berörda föräldrar i god tid innan.

Ansvarig tränare
Claudio Arrano, Mobil: 08-446 54 91, e-post: claudio.arrano@djtk.nu

Tränare
Roger Olsson, Mark Hardell, Pelle Fredriksson, Christian Andersson, Harald Ivermark, Elliot Jaroz, Axel von Butovitsch och Carl Heilbrunn