Information om klubbens hantering av medlemsuppgifter

EU har antagit en ny dataskyddslag, GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar gälla i hela EU from den 25 maj 2018.

Inom idrottsrörelsen behandlar vi personuppgifter för föreningsadministration, till exempel för att hålla ordning i medlemsregister, söka statligt stöd för verksamheten och för kommunikation med medlemmar.

Vi vill göra dig som medlem i Djursholms Tennisklubb (DjTK) uppmärksam på att vi har anpassat oss till lagen och har antagit en ny integritetspolicy. Policyn beskriver varför vi tar in personuppgifter, vilka vi delar dessa med (om några), vilken laglig grund vi har att ta in personuppgifter, hur länge vi sparar personuppgifter samt vilka rättigheter de som lämnat sina personuppgifter har.

Vid medlemsansökan godkänner den ansökande medlemmen att DjTK får hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Integritetspolicyn hittar ni här.