Gösta Johanssons minnespris

Gösta Johansson (1908-1988)

Våren 1942 kom Gösta Johansson till Djursholm för ett tillfälligt uppdrag att sköta utebanorna i slottsparken. Gösta var ett fynd, en strålande medarbetare och människa. Samarbetet fortsatte därför på permanent bas efter sommaren och Gösta med familj flyttade in i lägenheten i tennishallen som då låg bredvid utebanorna vid slottet, där nu omklädningspaviljongen och parkeringsplatsen ligger.

När Djursholms TK bildades 28 april 1943 och övertog ansvaret för hallen och utebanorna, skötte Gösta all drift, uthyrning, administration och ekonomisk redovisning. Från 1949 var han medlem av DjTK:s styrelse.

Gösta hade en enorm arbetskapacitet och en arbetsbörda som han aldrig klagade över. Göstas arbetsdag startade före klockan 7 för att öppna hallen och slutade efter 23 för att städa och stänga hallen. Gösta var alltid på gott humör, hade ett brinnande intresse för tennis, speciellt ungdomstennisen, vilken höll honom ung i sinnet. Som centralgestalt för ”Skolungdomens” tennistävlingar blev han känd och uppskattad i hela Sverige, omtyckt av alla.

Många är de ungdomar som under åren fått sin fostran av Gösta. Han hade mycket god hand med ungdomarna. Med fast hand, alltid juste och rättvis och med en stor portion humor gjorde han en ovärderlig insats för ungdomstennisen i Djursholm.

Fond

När Gösta avled våren 1988 beslöt DjTKs styrelse att instifta en fond till Göstas minne. Ett upprop sändes ut till klubbens medlemmar och medel flöt in och fonderades. Fonden har sedan dess utökats bland annat genom en större donation av Bertil Falck.

Stipendiater

Lukas Hansson (2o20)

”Lukas har visat ett stort engagemang i Djursholms Tennisklubb. Har stor träningsvillighet och jobbar alltid hårt och lojalt på sina pass. Förmågan att se sin nuvarande kunskapsnivå genererar höga prestationer i tävlingssammanhang och i sin vidare utveckling.

Lukas har även arbetat som tränare för barn i yngre åldrar, både på läger samt i den vardagliga verksamheten. Lukas är mycket omtyckt som tränare där hans engagemang och positiva inställning är bidragande orsaker till ans popularitet. Lukas är en god ambassadör för Djursholms Tennisklubb.”

(2018-2019 är under uppdatering)

Carl Heilbrunn (2017)

”Carl Heilbrunn har under året haft en mycket positiv utveckling i sin tennis. Stor nyfikenhet på utveckling och hög träningsdisciplin har lett till bra prestationer och tävlingsresultat. Carl är en glad kille på och utanför banan, och väldigt omtyckt av spelare samt tränare.”

Agnes Mitteregger (2016)

”Agnes Mitteregger är ett föredöme både på och utanför banan. Agnes har visat mycket god både tränings- och tävlingsvilja under året. Hon har en hög ambition och målmedvetenhet i sin tennis. Agnes tillhör sverigeeliten i sin ålder och i augusti vann Agnes 12-årsklassen i 12-årscupen, där alla de bästa 12-åringarna i Sverige deltog.”

Wille Karlsson (2015)

”Wille Karlsson är en mycket ambitiös och målmedveten tävlingsjunior. Bra träningsvilja och nyfikenhet på utveckling har lett till stora kliv framåt och goda tävlingsresultat. Wille är även en schysst kompis utanför banan och en förebild för klubbens juniorer.”

Harald Attling (2014)

”Harald har spelat tennis och tävlat för DjTK sedan han var 10 år. Efter ett uppehåll på några år är han nu tillbaka, tränar, tävlar och är bättre än någonsin. Han har visat att det går att komma tillbaka på hög nivå även efter något års uppehåll. Haralds genuina tennis- och idrottsintresse gör honom till en värdig mottagare av Gösta Johanssons Minnespris.”

Oliver Sandgren (2013)

”Oliver Sandgren är en mycket ambitiös och målmedveten junior som har utvecklats väldigt mycket under senaste 1,5 år åren  Ett kvitto på det är hans fina resultat och att han nu 2014 har kommit med i Team Stockholm.”

Nils Larsson Regnström (2012)

”Nils är synnerligen ambitiös med en träningsvilja utöver det vanliga, kommer alltid på sina träningspass och hittar dessutom egna möjligheter till träning och förkovran. Han är oerhört fokuserad på sitt tennisspel och har under den senaste tiden gjort stora framsteg både i sitt eget spel och i sitt tävlingsspel. Han är också en schysst kompis.”

Beata Rystedt (2011)

”Beata är en ambitiös tjej som alltid gör sitt bästa. Hon har utvecklats som spelare för varje år tack vare sin inställning till sin tennis. Hon har haft högsta närvaro på träningarna under alla år samt alltid varit med på klubbens aktiviteter och ställt upp för klubbens bästa! Beata har under flera år jobbat som tränare för barn i olika åldrar, både på läger samt i den vardagliga verksamheten. Hon är mycket omtyckt som tränare där hennes engagemang, positiva inställning och pondus är bidragande orsaker till hennes popularitet.”

Harald Åhlgren (2010)

”Harald har och gjort mycket goda resultat. Han är hjälptränare i klubben och ett gott föredöme för klubbens juniorer, både på och utanför banan.”

Hannah Liljekvist (2009)

”Hannah hade tänkt sluta med tennis, men har kämpat sig tillbaka, fått en nytändning och blivit jätteduktig och gjort mycket goda resultat. Hannah är på så sätt en god representant för inte bara klubben utan för idrotten i stort”

Simon Julin (2008)

”Simon har under året uppnått flera goda tävlingsresultat. Han brinner verkligen för sin tennis och vill satsa på tennis. Han tar stort ansvar med egna initiativ för sin egen träning och för sin satsning och siktar därför på att gå på idrottsgymnasium. Simon är en god representant för klubben”

Olivia Boija och Emil Rystedt (2007)

”Både Olivia och Emil har ett starkt engagemang i Djursholms Tennisklubb. Båda har stor träningsvillighet, jobbar hårt, sparrar yngre kamrater och har utvecklats mycket. Båda har gjort goda tävlingsresultat. Olivia och Emil är goda representanter för klubben”

Charlotte Boija (2006)

”Charlotte ger 100 % både på och utanför banan. Charlotte spelar med och sparrar alla och ställer upp i alla lägen. Charlotte är en god representant för klubben.”

Erika Dahlén (2005)

”Erika ger alltid 100% både på och utanför banan. Erika är en bra kompis och hon ställer upp i alla lägen. Erika ger harmoni i sin omgivning.”

Ylva Kaiser (2004)

”Ylva har ett brinnande intresse för tennis. Hon är seriös med stor drivkraft för träning och tävling. Tävlingsmässigt har 2004 varit hennes bästa år någonsin med synnerligen goda resultat. Hon är mycket engagerad i lagmatcher för klubben och ställer alltid upp när det gäller. Hennes uppförande både på och utanför banan är klanderfritt..”

Ebba Undén (2003)

”Ebbas tennis har under året utvecklats starkt, vilket visat sig i goda tävlingsresultat. Hon är ambitiös och duktig på träningstimmarna, omtyckt och lätt att samarbeta med.”

Carl Kihlander (2002)

”Carl har ett mycket stort och ambitiöst engagemang i sin tennis, vilket visat sig genom goda framsteg i spelet. Han gör en mycket hedrande och värdefull insats för klubben och juniortennisen och ställer alltid upp som hjälp bland annat som tävlingsledare, domare och sparring för yngre spelare. Med sitt stabila och lugna humör är han ett föredöme på och utanför banan och en juste kompis.”

Julia Klackenberg (2001)

”Julia har uppnått mycket goda tävlingsresultat under år 2001 och därigenom i januari 2002 blivit uttagen till Team Stockholm. Hon har stort engagemang i sin tennis och har stor träningsvilja. Hon har gott uppträdande på och utanför banan”

Jonas Brobeck (2000)

”Jonas har uppnått mycket goda tävlingsresultat under år 2000 och fram till januari 2001, bland annat i SALK Open där han avancerat till kvartsfinal. Han har stort engagemang och intresse i både sin tennis och i klubben. Gott kamratskap. Han är hjälptränare i tennislekis och är allmänt hjälpsam i klubbarbetet”