Träningsgrupp Senior, för vuxna 19 år och uppåt

Se filmen från gruppträning senior

I Gruppträning Senior får eleverna utefter eget intresse och förmåga träna och utveckla sina kunskaper inom tennis. Vi delar in grupperna utifrån spelarnas intresse och färdigheter.

Material och bolltyp anpassas till gruppens färdigheter. Framförallt i de öppna övningarna så att möjligheten att hinna med att lära in och spela med rätt teknik blir större. Varje tränare ansvarar för sina grupper, men alla tränare arbetar utifrån samma, gemensamt framtagna träningsfilosofi.

Allmänna mål:
– Individen ska behärska sitt eget spel ­–tekniskt och taktiskt – efter varje termin. Individen ska ledas och uppmuntras till att vilja spela match/poäng under terminens gång. Målet är mer eget, spontant spel samt möjlighet att delta i klubbens olika aktiviteter, som till exempel camps, matchspel och KM
– Tränaren gör en egen analys av individens och gruppens spelnivå. Tränaren planerar sedan lektionerna med stängda, halvöppna och öppna övningar, samt matchspelsmoment utifrån terminsplaneringen.

Träningsinnehåll:
Övningar sker mycket mot mål/boxar från de olika zonerna 1, 2, 3. För att träna på att styra slag/rörelse i en riktning och anpassa fart och höjd.

Zon 1 = Skapa läge zon (från baslinjen). Bygga upp spelet. God marginal över nät och längd.
Zon 2 = Styra spelet med kontroll, attack zon (basrutan/servelinjen).
Zon 3 = Volley och smash

Växel 1 = I pressade lägen. För att skapa tid till nästa slag.
Växel 2 = Transport bollar, mycket cross.
Växel 3 = Winners, hastighet.

Rätt grunder i slag och rörelseteknik är ett medel för att kunna spela bra och kontrollerad tennis. Vi ska ge varje spelare en stabil grund att stå på och en möjlighet att utvecklas vidare utifrån sina egna förutsättningar.

Eleverna behöver inte ha några förkunskaper. Det finns möjlighet att skapa grupper för alla olika spelnivåer.

 

Fakta

Anmälan:
Kontakt: Thomas Tärnström,  thomas.tarnstrom@djtk.nu
För eventuell avanmälan se våran Policy vid avanmälan 

Aktivitetsansvarig:
Thomas Tärnström
Tel nr: 0738 568415
E-mail: thomas.tarnstrom@djtk.nu

Huvudtränare:
Thomas Tärnström
Tel nr: 0738 568415

Tränare:

Claudio Arrano
Janne Hedman
Roger Olsson
Marcus Åkerström
Jerry Sundgren