Just nu har vi ingen intagning

Just nu finns inga lediga platser i juniorverksamheten. Som en försiktighetsåtgärd under rådande situation flyttas därför det planerade uppspelet fram till våren. Detta blir ett särskilt uppspel för dem som står på väntelistan, och som vill spela upp igen för att uppdatera sin registrerade spelnivå.

Nya intagningsrutiner från och med höstterminen 2020

Med start vårterminen 2020 skapar klubben en väntelista där juniorer från det år de fyller 5 år kommer att kunna anmäla intresse för att komma med i någon av våra träningsgrupper eller tävlingsgrupper. Ett uppspel kommer att anordnas inför varje terminsstart dit barn och ungdomar både på och utanför väntelistan kan anmäla sig.

I samband med uppspel avgör tränarna i vilka grupper det finns plats och hur lediga platser fördelas för att gruppen ska få en jämn spelnivå. Här kommer förutom tillgång på plats, förmåga, ålder och intresse att vara viktiga faktorer.

Det kommer inte finnas några garantier från klubben att personer på väntelistan kommer med i någon av grupperna, alla antas i mån av plats och väntetiden i sig har ingen betydelse.

Anmälan till väntelista

Anmälan till väntelistan sker via MATCHi

Uppspel

Nästa uppspel är planerat till hösten 2023. Mer information kommer när bokningen öppnas.