Med glädje hälsar Djursholms Tennisklubb dig välkommen att spela i tennishallen, padelhallen och på Slottets utomhusbanor.

 

Boka bana

Du gör din bokning via MATCHi https://www.matchi.se/facilities/djursholmstk

All bokning av tennis och padelbanor sker via MATCHi. Banan ska alltid vara betald innan spel.

No show

En outnyttjad bana som bokats av en spelrättsinnehavare, och som inte avbokas senast 60 minuter före planerad spelstart, kallar vi ”no-show”. Efter två no-shows under ett kalenderår förlorar spelrättsinnehavaren alla sina bokningsmöjligheter under åtta veckor

Banflytt

DJTK har rätt att flytta en bokning till annan bana än den som bekräftats vid bokningstillfället. Banflyttar kan ske t.ex. i samband med tävlingar och arrangemang, fastighetsunderhåll eller i övrigt när DJTK så önskar.

Uppsägning

DJTK kan i undantagsfall, oavsett skäl, säga upp en bokning av bana. Detta ska i så fall ske senast 60 minuter innan bokningen.

Skor & klädsel

Det är endast tillåtet att spela i rena tennisskor med en sula som ej avger märken på banan. Ytterskor tas av innan tennisbanan beträds. Spel med bar överkropp är ej tillåtet.

Övriga förhållningsregler

  • Respektera övriga spelare på anläggningen genom att hålla ljudnivån låg.
  • Det är inte tillåtet att sova på DJTK´s anläggning.
  • Det är inte tillåtet att måla racketens senor på Salks anläggningar. Vi hänvisar till shopen vid behov.
  • Inga bestraffningsövningar är tillåtna på DJTK´s anläggning (”butts up” eller liknande)
  • Klubbrummet är öppet för alla medlemmar då det inte är förhandsbokat. Vänligen lämna rummet i gott skick. Önskar Du som medlem att hyra klubbrummet kontaktar Du receptionen.

Musik

DJTK har rätt att spela musik från högtalaranläggningen på banorna.

Filmning och fotografering

För filmning eller fotografering för kommersiellt bruk i tennishallen krävs Salks godkännande. För mer information om vad som gäller, kontakta Peter Hjort på 070 – 6740560 eller peter.hjort@djtk.nu

DJTK skildrar sin verksamhet genom bland annat fotografering, filminspelning och ljudupptagning av barn och ungdomar som deltar i olika sorters aktiviteter, innanför eller utanför DJTK´s lokaler. Materialet används på vår hemsida, samt i våra kanaler på våra sociala medier i syfte att informera om vår verksamhet och för att illustrera glädje och gemenskap. Om du som målsman INTE samtycker till ovan går det bra att höra av sig till peter.hjort@djtk.nu

Kameraövervakning

I tennishallen finns ett antal kameror installerade för att motverka skadegörelse, stölder och hot samt utreda eventuella brott. Kameraövervakningen sker i enlighet med gällande kamerabevakningslag. Ändamålet för kamerabevakningen är att förebygga skadegörelse och brott samt öka gästers och personals säkerhet.

Inspelat bildmaterial skrivs över/raderas efter ca 30 dagar. Inspelat material kommer endast att lämnas ut till polismyndighet vid förfrågan.

Rättslig grund; Intresseavvägning: Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

För frågor kring kameraövervakningen vänligen maila till peter.hjort@djtk.nu

Tillsynsmyndighet är Datainspektionen www.datainspektionen.se.

Värdeföremål

DJTK ansvarar ej för medhavda personliga ägodelar inom anläggningen även om förvaring skett i av DJTK tillhandahållet skåp. Detta gäller samtliga ägodelar inklusive pengar, betalkort, mobiltelefoner, datorer, etc.) DJTK ansvarar ej heller för bilar parkerade inom- eller utomhus på DJTK´s parkering.

Minderåriga

DJTK´s tennishall är en stor anläggning med många delytor, trappor, hiss mm. Små barn får under inga omständigheter vistas i hallen utan uppsikt av vuxna. Föräldrarna har fullt ansvar för små barn som vistas i hallen och varken DJTK eller DJTK AB tar något som helst ansvar för skador eller olyckor som kan inträffa.

Djur

Det är EJ tillåtet med husdjur i något av hallens utrymmen.

Rökförbud

Rökförbud gäller på hela DJTK´s anläggning.

Ansökan om nytt eller förnyat parkeringstillstånd

Gör din ansöka via formulär (formuläret kommer att finnas här nedan från den 1 december).

Om du byter bil

När du byter bil behöver du ett nytt parkeringstillstånd.

DJTK har rätt att neka medlem ett parkeringstillstånd samt återkalla parkeringstillstånd som missbrukas

Hantering av personuppgifter

EU har antagit en ny dataskyddslag, GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar gälla i hela EU from den 25 maj 2018.

Inom idrottsrörelsen behandlar vi personuppgifter för föreningsadministration, till exempel för att hålla ordning i medlemsregister, söka statligt stöd för verksamheten och för kommunikation med medlemmar.

Vi vill göra dig som medlem i Djursholms Tennisklubb (DjTK) uppmärksam på att vi har anpassat oss till lagen och har antagit en ny integritetspolicy. Policyn beskriver varför vi tar in personuppgifter, vilka vi delar dessa med (om några), vilken laglig grund vi har att ta in personuppgifter, hur länge vi sparar personuppgifter samt vilka rättigheter de som lämnat sina personuppgifter har.

Vid medlemsansökan godkänner den ansökande medlemmen att DjTK får hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Övrigt

Den som vistas i DJTK´s lokaler äger ej utan skriftligt tillstånd från DJTK idka näringsverksamhet i tennishallen. Som näringsverksamhet räknas härvidlag t ex att själv eller genom annan relaterad part utöva privatträning (betald eller obetald). Abonnent får på tennisbanan endast engagera tennistränare eller annan tjänsteleverantör (betald eller obetald) som har skriftligt godkännande av DJTK. Av DJTK godkända privattränare framgår av hemsidan www.djtk.se eller uppges av receptionen vid förfrågan.

Spelaren/spelarna ikläder sig ansvar för såväl sig själv som sina medspelare, att för tennishallen gällande ordningsföreskrifter följes och att anläggningen med därtill hörande lösegendom icke förstöres eller vanvårdas. Skulle skada uppkomma genom spelarens eller dennes medspelares vållande, är spelaren ersättningsskyldig härför.