Så bokar du bana med spelrätt

 • Gå in på djtk.se och klicka på ”boka bana” (eller gå direkt till djtk.brponline.se)
 • Se till att du är i inloggat läge
 • Välj ”boka tennistider i hallen”
 • Välj ”spelrätt” och boka din tid

Kom ihåg att anmäla din närvaro i receptionen innan du utnyttjar din bokade tid.   

Tänk på att följande regler gäller

 • Ordinarie spelrättstimme kan bokas tidigast 14 dagar innan speltillfället och fram till speltillfället
 • Juniorspelrätt kan bokas tidigast 48 timmar innan speltillfället och fram till speltillfället
 • Man kan ha max 2 timmar bokade samtidigt
 • Spelrättsinnehavaren måste alltid vara en av spelarna på banan
 • När en juniorspelrätt utnyttjas måste båda spelarna vara 20 år eller yngre
 • Om en spelrättsinnehavare inte kan utnyttja sin bokade tid ska tiden avbokas senast 1 timme innan spel
 • Om en spelrättsinnehavare missbrukar systemet, till exempel genom att inte själv spela på sin bokade tid, kan styrelsen besluta om att förverka spelrätten. Detsamma gäller om bokade timmar vid upprepade tillfällen inte utnyttjas.

Nya ”no-show”-regler för närvaro och avbokning av spelrättstider

– En outnyttjad bana som bokats av en spelrättsinnehavare, och som inte avbokas senast 60 minuter före planerad spelstart,  kallar vi ”no-show”. Efter tre no-shows under ett kalenderår förlorar spelrättsinnehavaren alla sina bokningsmöjligheter under åtta veckor.

Vill du teckna dig för en spelrätt? Anmäl dig via formuläret nedan

Syftet med spelrätter är att erbjuda DJTK:s medlemmar ett mer flexibelt alternativ till fasta kontraktstider. Det ska alltid finnas möjlighet att boka en attraktiv speltid utan att abonnera på en fast tid varje vecka. Det kommer att ge större förutsägbarhet, högre flexibilitet och – förutsatt att du spelar regelbundet – ett lägre pris per timme än tidigare.

Spelrätterna i korthet:

 • Föreningens medlemmar erbjuds att förvärva spelrätter. En ordinarie spelrätt kostar 6 000 kr/år, spelrätter för juniorer 1 000 kr/år.
 • En ordinarie spelrätt ger förtur att utan kostnad förboka de timmar i hallen och på utebanorna som är allokerade som spelrättstimmar. I princip är det alla timmar som idag kan bokas som strötider.
 • Initialt kommer maximalt 200 ordinarie och 50 juniorspelrätter att erbjudas.

 Din anmälan via formuläret nedan är bindande.

Här finns mer information om spelrätter i DJTK:

Presentation av spelrättskonceptet
Regler för spelrätter

 

Formuläret nedan gäller just nu ett tillfälligt erbjudande om att teckna spelrätt (seniorer) till och med 30/12 2020 till rabatterat pris.

Anmälan till kö för spelrätter

Anmälan spelrätt

Jag vill utnyttja rätten att i samband med att jag säger upp min kontraktstid förvärva en andra spelrätt. Denna spelrätt ska tillhöra:
*
DjTK sparar och behandlar personuppgifter enligt lagen för GDPR. Läs mer om vår integritetspolicy
reCAPTCHA