Så bokar du bana med spelrätt

 • Gå på webbokningen genom att klicka på WEBBOKNING
 • Se till att du är i inloggat läge
 • Välj ”boka tennistider i hallen”
 • Välj ”spelrätt” och boka din tid

Kom ihåg att anmäla din närvaro i receptionen innan du utnyttjar din bokade tid.   

Tänk på att följande regler gäller

 • Ordinarie spelrättstimme och familjespelrätt kan bokas tidigast 14 dagar innan speltillfället och fram till speltillfället
 • Juniorspelrätt kan bokas tidigast 24 timmar innan speltillfället och fram till speltillfället
 • Spelrättsinnehavare får ha maximalt en timme bokad åt gången.
 • Spelrättsinnehavaren måste alltid vara en av spelarna på banan
 • När en juniorspelrätt utnyttjas måste båda spelarna vara 20 år eller yngre
 • Om en spelrättsinnehavare inte kan utnyttja sin bokade tid ska tiden avbokas senast 1 timme innan spel
 • Spelrätter får inte användas av tränare för att boka timmar under vilka man mot betalning tränar
  andra spelare
 • Om en spelrättsinnehavare missbrukar systemet, till exempel genom att inte själv spela på sin bokade tid, kan styrelsen besluta om att förverka spelrätten. Detsamma gäller om bokade timmar vid upprepade tillfällen inte utnyttjas.

Nya ”no-show”-regler för närvaro och avbokning av spelrättstider

En outnyttjad bana som bokats av en spelrättsinnehavare, och som inte avbokas senast 60 minuter före planerad spelstart,  kallar vi ”no-show”. Efter två no-shows under ett kalenderår förlorar spelrättsinnehavaren alla sina bokningsmöjligheter under åtta veckor.

Vill du teckna dig för en spelrätt? Anmäl dig via formuläret nedan

Syftet med spelrätter är att erbjuda DJTK:s medlemmar ett mer flexibelt alternativ till fasta kontraktstider. Det ska alltid finnas möjlighet att boka en attraktiv speltid utan att abonnera på en fast tid varje vecka. Det kommer att ge större förutsägbarhet, högre flexibilitet och – förutsatt att du spelar regelbundet – ett lägre pris per timme än tidigare.

Spelrätterna i korthet:

 • Föreningens medlemmar erbjuds att förvärva spelrätter. En ordinarie spelrätt kostar 6 500 kr/år, spelrätter för juniorer 1 500 kr/år och spelrätter för familjer 10 000 kr/år.
 • Ordinarie spelrätt och familjespelrätt ger förtur att utan kostnad förboka de timmar i hallen och på utebanorna som är allokerade som spelrättstimmar.
 • För ordinarie spelrätt samt juniorspelrätt gäller att maxantal spelade timmar uppgår till maximalt 100 timmar per år. För familjespelrätten gäller maximalt 150 timmar per år.
 • Antalet spelrätter är begränsat till maximalt 50 juniorspelrätter. För ordinarie-/familjespelrätter finns inget maxantal.

Regler för spelrätter

Det är viktigt att du tar del av DJTK:s regler för spelrätter innan du bekräftar din anmälan.
Regler för spelrätter

Formuläret nedan gäller nytecknande och avbokning av spelrätt för kalenderåret 2022. Vi tar kontinuerligt emot nyanmälningar. Om du redan innehar en spelrätt och inte avbokar den kommer denna automatiskt att förlängas till följande kalenderår. Din anmälan är bindande fram till kalenderårets slut.

Spelrätt

Anmälan spelrätt

För att kunna förvärva en juniorspelrätt måste du vara under 21 år hela det kommande kalenderåret.
Ange i fältet "övriga upplysningar" nedan vilka familjemedlemmar som omfattas.
Jag vill utnyttja rätten att i samband med att jag säger upp min kontraktstid förvärva en andra spelrätt. Denna spelrätt ska tillhöra:
Om spelrätten ska tillöra någon annan, ange: namn, adress, e-postadress och telefonnummer i fältet "övriga upplysningar" nedan.
Har du olika spelrätter? Ange vilken du vill avsäga dig i fältet "övriga upplysningar" nedan.
*
DjTK sparar och behandlar personuppgifter enligt lagen för GDPR. Läs mer om vår integritetspolicy
reCAPTCHA