Nu är vi igång – teckna spelrätt senast 31 januari

Det är nu tre veckor sedan systemet med spelrätter introducerades. Systemet fungerar som tänkt och återkopplingen från klubbens medlemmar är hittills odelat positiva. Vi vill påminna alla er som ännu inte tecknat sig för en spelrätt att det fortsatt är möjligt att göra detta fram till den 31 januari.

Juniorspelrätterna är slutsålda men vi har ett antal ordinarie spelrätter kvar att fördela. Det går också bra att teckna en ordinarie spelrätt även för yngre spelare.

Bland de många fördelarna med spelrätten kan nämnas

 • Avgiftsfri bokning av timmar
 • Förtur till bokning upp till 14 dagar innan speltillfället
 • Spelrätten gäller både för inomhus- och utomhusspel under ett kalenderår

Tilläggas kan att när samtliga spelrätter tecknats kommer existerande spelrättsinnehavare att ha förtur till teckning för kommande år. Det kan alltså vara en fördel att förvärva en spelrätt innan det maximala antalet tecknade rätter har uppnåtts.

Mer om spelrätter samt anmälningsformulär finns nedan.

Fyll i formuläret och teckna dig för en spelrätt i dag!

Så bokar du bana med spelrätt

 • Gå in på djtk.se och klicka på ”boka bana” (eller gå direkt till djtk.brponline.se)
 • Välj ”boka tennistider i hallen”
 • Välj ”spelrätt” och boka din tid

Kom ihåg att anmäla din närvaro i receptionen innan du utnyttjar din bokade tid.   

Tänk på att följande regler gäller

 • Ordinarie spelrättstimme kan bokas tidigast 14 dagar innan speltillfället och fram till speltillfället
 • Juniorspelrätt kan bokas tidigast 48 timmar innan speltillfället och fram till speltillfället
 • Man kan ha max 2 timmar bokade samtidigt
 • Spelrättsinnehavaren måste alltid vara en av spelarna på banan
 • När en juniorspelrätt utnyttjas måste båda spelarna vara 20 år eller yngre
 • Om en spelrättsinnehavare inte kan utnyttja sin bokade tid ska tiden avbokas senast 12 timmar innan spel
 • Om en spelrättsinnehavare missbrukar systemet, till exempel genom att inte själv spela på sin bokade tid, kan styrelsen besluta om att förverka spelrätten. Detsamma gäller om bokade timmar vid upprepade tillfällen inte utnyttjas.

 

Vill du teckna dig för en spelrätt? Anmäl dig via formuläret nedan

Syftet med spelrätter är att erbjuda DJTK:s medlemmar ett mer flexibelt alternativ till fasta kontraktstider. Det ska alltid finnas möjlighet att boka en attraktiv speltid utan att abonnera på en fast tid varje vecka. Det kommer att ge större förutsägbarhet, högre flexibilitet och – förutsatt att du spelar regelbundet – ett lägre pris per timme än tidigare.

Spelrätterna i korthet:

 • Föreningens medlemmar erbjuds att förvärva spelrätter. En ordinarie spelrätt kostar 6 000 kr/år, spelrätter för juniorer 1 000 kr/år.
 • En ordinarie spelrätt ger förtur att utan kostnad förboka de timmar i hallen och på utebanorna som är allokerade som spelrättstimmar. I princip är det alla timmar som idag kan bokas som strötider.
 • Initialt kommer maximalt 200 ordinarie och 50 juniorspelrätter att erbjudas.

 Din anmälan via formuläret nedan är bindande.

Här finns mer information om spelrätter i DJTK:

Presentation av spelrättskonceptet
Regler för spelrätter

Anmälan till kö för spelrätter

Anmälan spelrätt

Jag vill utnyttja rätten att i samband med att jag säger upp min kontraktstid förvärva en andra spelrätt. Denna spelrätt ska tillhöra:
*
DjTK sparar och behandlar personuppgifter enligt lagen för GDPR. Läs mer om vår integritetspolicy
reCAPTCHA