Uppdaterade åtgärder relaterade till coronapandemin

4 april, 2020

Med anledning av coronapandemin vidhåller vi följande uppmaningar:

 • Personer med sjukdomssymptom ska stanna hemma!
 • För de som är friska är rådet att tvätta händerna när du kommer till hallen med tvål och varmt vatten.  Vi har också handsprit utplacerad i hallen.

För att ytterligare förhindra spridning i hallen har vi vidtagit nedanstående åtgärder:

Omklädningsrum och gym

 • Vi vädjar att byta om och duscha hemma
 • Vi har som tidigare meddelats förstärkt städningen
 • Bastuutrymmen har stängts av
 • Gymmet är öppet tills vidare men alla ombeds tvätta händerna/använda handsprit före och efter aktivitet i gymmet

Socialt i hallen och på banan, aktiviteter i hallen

 • Caféet hålls öppet, men utbudet begränsas till kaffe, annan dryck samt färdigpaketerade produkter. Således serveras inte smörgås, baguette, toast, pannkaka, korv med bröd eller bullar.
 • Vi rekommenderar att hålla avstånd till varandra, inklusive när vi hälsar ”kontaktlöst” på varandra eller tackar för matchen.
 • All träningsverksamhet fortsätter tills vidare.
 • Vuxenträningen och alla kontrakt samt gruppspel där vi har många 70+ ombeds ta eget ansvar samt noga följa utvecklingen och allmänna rekommendationer.
 • Klubben kommer att tvingas skjuta vissa event på framtiden, vi återkommer senare och direkt till berörda med detaljer.
 • Vi har ändrat lokal för årsmötet den 25/3 kl. 19.00 till bana 6. Där kommer vi att sätta ut stolar med avstånd och skapa utrymmen för alla som vill vara med.

Styrelsen har bildat ett coronaråd med Mårten Forste, Anders Björkman, Martin Rönnlund och Mats Wielbass för att följa utvecklingen och kunna agera snabbt vid behov. Då händelseutvecklingen går fort och våra rekommendationer kan komma att ändras, hänvisar vi till vår hemsida för uppdaterad information.

/Styrelsen via coronarådet