Trettondagens Champagnemix

22 januari, 2017

Det var härliga spelare som tävlade om Mum Grand Cordon 380, Beamont de Crayéres, Charles Mignon Brut och André Clouet Grande Rés samt många andra fina priser i år.

Segrare blev Ulf Dahlgren (Mum Grand Cordon 380) tätt följd av Champagneristerna Maria Hägerdal, Svante Hagman och Carina Tandan.

Men Trettondagens publik kunde även beundra bolltrollarna och serve-ekvilibristerna Milles Lindgren, Björn Martenhed, Farhad Saeidi, Staffan Hellgren, Monica Hagman, Carl-Fredrik v. Axelson, Charlotte v Axelson, Gunnel Wallsten, Anna Hallencreutz och Rolf Hallencreutz.

Enväldig domare tillika Hors Dóeuvre serveur

Björn Hallman