Nyheter från styrelsen

22 december, 2015

Förändringar i organisationen och prioriterade områden inför vårterminen 2016

Under hösten har Thomas tillsammans med mig fört diskussioner med de anställda och styrelsen om vilka områden vi vill prioritera under det kommande året. Vi kommer att satsa på framförallt tre delar:

  • En ökad satsning på seniorverksamheten dagtid. Vi hoppas att fler ska få möjlighet till bra träning genom ökade tränarresurser och fler kurser t ex genom kortare, mer specialinriktade clinics och olika typer av morgon- och lunchaktiviteter.
  • En tydligare tekniksatsning på våra yngsta juniorer som spelar i Tennislekis och Minitennis. För att kunna lära sig att spela tennis, vare sig det är på tävlings- eller motionsnivå är grundtekniken avgörande för utfallet. Ju tidigare man kan lära sig en god teknik desto större möjlighet har man att utveckla sin tennis när man blir lite äldre. Självklart ska detta göras med mycket inslag av lek men det är viktigt att träningen genomförs med hjälp av en väl utvecklad metodik.
  • Klubben har också en ambition att utveckla den fysiska träningen för såväl juniorer som seniorer. En starkare och rörligare kropp ökar välbefinnandet och gör oss alla till bättre tennisspelare samtidigt som skaderiskerna minskar. Vi har som klubb ett socialt ansvar att försöka fostra våra juniorer till att bli atleter, inte bara hyggliga tennisspelare. Tar man det sedan vidare till tävlingsnivå är det idag en förutsättning att träna sin fysik för att lyckas väl när man spelar match.

För att kunna göra dessa satsningar behöver vi frigöra de resurser som behövs. Det innebär att vi från och med den 1 februari 2016 gör vissa organisatoriska förändringar.

Thomas kommer att tillträda en ny tjänst som Sportchef för Seniorverksamheten och även tydligare medverka i tekniksatsningen för de yngsta. Han kommer också fortsätta, som tidigare, att arbeta bl a med klubbens tävlingar och med våra sponsorer.

Micaela kommer att ta över tjänsten som Sportchef för Juniorverksamheten med personalansvar för tränarna och ansvar för rapporteringen till styrelsen. Hon har varit hos oss i klubben ett och ett halvt år och har under denna tid visat att hon är mogen att ta större ansvar. Micaela är för närvarande sjukskriven efter en ryggoperation. Operationen har gått helt enligt planerna och hon kommer att vara tillbaka i tennishallen igen efter nyår och i full tjänst även på banan från den 1 februari.

Vi har även anställt en ny tränare som också börjar den 1 februari. Han heter Öyvind Haug och har de senaste åren varit anställd i Åkersberga Tennisklubb. Innan dess arbetade Öyvind i Danderyds Tennisklubb där han på ett framgångsrikt sätt utvecklade seniorverksamheten. Öyvind är 47 år, ursprungligen från Norge och har en karriär som alpinskidåkare bakom sig.

Från styrelsens sida hoppas vi mycket på dessa förändringar. Vi tror att vi på detta sätt skapar bra förutsättningar både för en kvalitetshöjning och en breddning av klubbens utbud av tjänster.

Däremot kommer Marcus sluta hos oss nu till årsskiftet och fortsätta sin tenniskarriär som coach och tränare i Vietnam. Vi vill tacka Marcus för hans fyra år här i klubben och önskar honom all lycka till framöver!

I och med att Marcus försvinner, Micaela fortfarande inte är i full tjänst och Öyvind inte börjar förrän den 1 februari kommer det innebära att vi är underbemannade bland tränarna under de första veckorna nästa termin. Jag hoppas att ni alla ska ha förståelse för att det under dessa veckor kan innebära att tränarna kommer att flytta runt en del och att det på enskilda träningar kan saknas någon tränare.

Från och med den 1 februari är vi dock full styrka igen och de förändringar vi genomför får fullt genomslag.

Även andra saker kommer att hända i tennisklubben under det kommande året. I februari kommer klubbens nya hemsida att presenteras. En del av innehållet kommer ni att känna igen men allt kommer att presenteras på ett fräschare och mer modernt sätt. Dessutom kommer den att vara betydligt lättare att administrera för personalen. Vi kommer också att lansera ett nytt bokningssystem för strötider och andra aktiviteter.

Även visuellt händer en del. Under våren kommer hallen målas om exteriört och under sommaren kommer även alla banorna att målas om.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka vår personal, våra sponsorer och alla som bidrar ideellt i klubben för det gångna året och jag vill önska er alla en riktigt God jul och ett Gott Nytt År!

Erik Edelstam

Ordförande