Så här tycker vi om klubben – resultat från medlemsundersökningen

17 juni, 2020

Efter lång planering och förberedelse kunde vi äntligen genomföra vår första medlemsundersökning på många år.

Undersökningen genomfördes under perioden 4-29 maj. Vi skickade ut enkäten till 1050 mailadresser och fick svar från 319. Detta motsvarar en svarsfrekvens på drygt 30%, vilket är bra. Netigate har hjälpt oss med den tekniska plattformen och inhämtningen av svaren.

Undersökningen täcker följande områden:

 • Bakgrund
 • Klubbkänsla och Medlemsaktiviteter
 • Tillgänglighet
 • Tränare, medlemsservice och avgifter
 • Miljö och service
 • Kommunikation och ledning
 • Kundlojalitet NPS (Net Promoter Score)

Syftet med undersökningen var att skapa oss en uppfattning om hur nöjda klubbens medlemmar är med verksamheten. Undersökningen är en nollmätning och utgångspunkt för klubbens utvecklingsarbete. Svaren angavs på en skala mellan 1 och 5 (1=inte alls nöjd och 5=mycket nöjd).

NPS är ett vedertaget mått på kundnöjdhet. NPS mäts på skalan 0-10 (0-6=kritiker, 7-8=passiva, 9-10=ambassadörer)

Så här såg medelvärdet för undersökningens olika frågeområden ut:

 • Klubbkänsla: 3.43
 • Medlemsaktiviteter: 3.64
 • Seniorverksamheten: 3.86
 • Juniorverksamheten: 3.52
 • Tillgänglighet av olika medlemsaktiviteter: 3.41
 • Tillgänglighet öppettider: 4.29
 • Tränare: 3.95
 • Medlemsservice och avgifter. 3.76
 • Miljö och service: 3.83
 • Reception och caféet: 3.91
 • Shopen: 4.21
 • Kommunikation och ledning: 3.79
 • Lojalitet (NPS): 7.52

 

Sammanfattning:
Undersökningsresultaten var överlag bra. Ett par områden som stack ut och fick högre betyg var klubbens öppettider och shopen som helhet, medan medlemsaktiviteter, klubbkänsla och juniorverksamheten fick ett något lägre medelvärde.

Även kundlojaliteten som mäts i NPS (Net Promoter Score) var bra, 7.52 på en tiogradig skala.

Här kan du titta närmare på undersökningsresultaten

 

Vad händer nu?
Klubben kommer att utvärdera svaren noggrant, och sammanställa och analysera fritextsvaren. Men kan dock redan nu se att fritextsvaren indikerar förbättringspotential inom:

 • Kommunikation. Både när det gäller tränare/medlem, inställda pass och svarstider
 • Modernisering av hallen. Framför allt omklädningsrummen samt reception och café
 • Antalet utebanor
 • Damtennisen

Undersökningsresultaten kommer att vara utgångspunkt för klubbens utvecklingsarbete, och fungera som nollmätning och referens vid framsida undersökningar.

 

Vinnare i utlottningen av en träningstimme med Robin Söderling

Netigate har lottat fram tre vinnare bland alla undersökningsdeltagare. Vinnarna är:

Mark Hardell
Emma af Jochnick
Niklas Storåkers

Stort grattis till er! Vi siktar på att kunna arrangera spel under andra halvan av augusti. Vi återkommer med mer information!

Trevlig midsommar önskar,
Mats, Ulf och styrelsen