Så bokar du bana med spelrätt (start 1/1)

28 december, 2019

Så bokar du bana med spelrätt

  • Gå in på djtk.se och klicka på ”boka bana” (eller gå direkt till djtk.brponline.se)
  • Välj ”boka tennistider i hallen”
  • Välj ”spelrätt” och boka din tid

Kom ihåg att anmäla din närvaro i receptionen innan du utnyttjar din bokade tid.   

 

Tänk på att följande regler gäller

  • Ordinarie spelrättstimme kan bokas tidigast 14 dagar innan speltillfället och fram till speltillfället
  • Juniorspelrätt kan bokas tidigast 48 timmar innan speltillfället och fram till speltillfället
  • Man kan ha max 2 timmar bokade samtidigt
  • Spelrättsinnehavaren måste alltid vara en av spelarna på banan
  • När en juniorspelrätt utnyttjas måste båda spelarna vara 20 år eller yngre
  • Om en spelrättsinnehavare inte kan utnyttja sin bokade tid ska tiden avbokas senast 12 timmar innan spel
  • Om en spelrättsinnehavare missbrukar systemet, till exempel genom att inte själv spela på sin bokade tid, kan styrelsen besluta om att förverka spelrätten. Detsamma gäller om bokade timmar vid upprepade tillfällen inte utnyttjas.

 

Spelrättssystemet introduceras den 1 januari 2020.