Kallelse till årsmöte onsdag den 21 mars 2018

6 mars, 2018

Välkommen till DjTK:s årsmöte, som hålls i klubbrummet onsdag den 21 mars kl.19:00.

Se föredragningslista och information via länkarna nedan.

Förslag till ny styrelse

Mårten Forste väljs till ny ordförande

Maria Jansson och Ulf Aspenberg sitter kvar sitt andra år

Omval av fyra ledamöter

Maria Hägerdal

Martin Rönnlund

Annika Juhlin

Lisa Sandefeldt

Nyval av två ledamöter

Philip Helibrunn

Louise Mehkri

Nyval av två suppleanter

Christoffer Folkebo

Fred Ridderstad

Dagordning och information inför årsmötet

Föredragningslista

Årsredovisning 2017 i sammandrag

Årsredovisning 2017 Djursholms Tennisklubb

Revisionsberättelse 2017 Djursholms Tennisklubb

Årsredovisning 2017 Djursholms Tennisklubb Fastighets AB

Revisionsberättelse Djursholms Tennisklubb Fastighets AB

Resultat-och balansräkningssammandrag 2017