Restriktioner för Djursholms Tennisklubb med anledning av covid-19.

30 oktober, 2020

Djursholms Tennisklubb följer noga händelseutvecklingen när det gäller coronavirusets spridning med målsättningen att vid varje tidpunkt vidta de åtgärder som är relevanta för att begränsa smittspridning och värna våra medlemmars hälsa. Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta restriktioner för Region Stockholm har Djursholms Tennisklubbs styrelse därför fattat följande beslut som gäller fr.o.m. måndag 2/11 tillsvidare.

ALL TRÄNINGSVERKSAMHET FORTLÖPER TILLSVIDARE, MEN med följande restriktioner och vi ber Er därför respektera nedanstående åtgärder och anpassningar så vi kan fortsätta vår verksamhet.

* Endast spelare och personal skall vistas i Djursholms tennishall. Detta innebär att vi INTE välkomnar anhöriga till elever i vår träningsverksamhet som åskådare i hallen och att vi INTE tillåter att man efter spel dröjer sig kvar för social samvaro.

* Spelare är välkomna tidigast 10 min före sin träningstid/bokade tid och lämnar senast 10 min efter sin speltid. Detta gäller alla typer av aktiviteter som genomförs i hallen och för seniorer liksom för barn och juniorer. Anhöriga till elever i vår träningsverksamhet lämnar och hämtar sina barn UTANFÖR hallen.

* Minitennisträningen avslutas fem minuter tidigare varje pass för att minimera kontakten mellan de olika träningsgrupperna.

* Vi försöker genomgående hålla två meters avstånd till varandra. Tränare håller distans till alla elever och undviker fysisk kontakt.

* Som vanligt gäller att ingen individ – spelare, tränare eller personal – ska komma till hallen vid minsta symptom på Covid-19. Tränare kommer att skicka hem elever som uppvisar minsta symptom. Under tiden till dess att en anhörig kan hämta eleven kommer den att få vänta i ett eget rum.

* Vi stänger omklädningsrummen, kom därför ombytt till träningen och duscha hemma.

* I hallen finns tvål på alla toaletter så att nödvändig handhygien kan upprätthållas. Handsprit finns i handsprithållaren vid entrén samt på varje bana.

* Café/reception håller öppet och utbudet begränsas till kaffe, dryck och allt som är färdigpaketerat. Receptionspersonalen tvättar alla kontaktytor (kortterminal, kaffemaskin o dyl.) i receptionen minst två gånger om dagen. Driftspersonalen tömmer papperskorgarna mer frekvent än tidigare och torkar alla handtag i hallen minst två gånger om dagen.

Om det aktuella läget förändras kommer klubben vidta nya åtgärder med kort framförhållning.

Styrelsen
Djursholms Tennisklubb
2020-10-30