Protokoll från årsmötet och kvartalsrapport från Q1

16 maj, 2019

I pdf:erna nedan finns protokollet från årsmötet som hölls den 19 mars, samt den kommenterade kvartalsrapporten från första kvartalet 2019.

Protokoll från årsmötet

Kvartalsrapport Q1, 2019