Policy vid avanmälan från kurs, uppsägning av plats eller bokad privatlektion

16 november, 2020

Om du inte önskar behålla din plats i vår junior- eller vuxenträning kommande termin ska detta meddelas i god tid.

Sista dag för avanmälan inför vårterminen är den 30 november, och sista dag för avanmälan inför höstterminen är den 30 maj.

Om avanmälan sker senare än ovanstående datum är blir du skyldig att betala kursavgift enligt nedan:

Sen avanmälan
1 vecka in på terminen                            400 kr
2 veckor in på terminen                           600 kr
3 veckor in på terminen                           800 kr
4 veckor in på terminen                         1000 kr
5 – 10 veckor in på terminen                 Full betalning

Anledningen till detta är att klubbens administrativa kostnader ska täckas, samt att platsen tas upp och ej kan erbjudas till annan deltagare.

Skada
Vid skada/sjukdom gäller att man får avdrag på nästkommande terminsfaktura för återstående lektioner (från det datum då skadeanmälan kommer in) minus 200 kr i administrationsavgift, under förutsättning att man kan uppvisa ett läkarintyg.

Läger/lovkurser
Anmälan till läger och lovkurser är bindande. Ångerrätten gäller ej. Vid sjukdom eller skada återfås 50% av avgiften mot uppvisande av läkarintyg.

Privatlektioner
Om du inte kan komma till din bokade tid ringer du din tränare senast 24 timmar innan bokad tid för att inte bli debiterad. Vid avbokning inom 24 timmar innan det bokade tillfället sker full debitering.