Osteopater

Opsteopati är något nytt för många svenskar. I länder som Schweiz, Storbritannien, Nya Zeeland och USA är det däremot en utbredd och erkänd behandlingsform, som kan sammanfattas med orden manuell medicin. Osteopati bygger på att kroppen är en enhet där alla delar hänger ihop och är beroende av varandra. Den manuella medicinens uppgift är att rätta till kroppens obalanser och skapa det bästa möjliga utgångsläget för hälsa och välmående. När kroppen är i balans finns nämligen den optimala utgångspunkten för god hälsa.

Osteopatins tre grundprinciper

  • Kroppen är en helhet
  • Kroppen har en självläkande förmåga
  • Kroppens struktur och funktion är sammanlänkade

Vad behandlar en osteopat?

Osteopatins breda tillämpning och mjuka metoder passar såväl barn (i Sverige från 8 år) som vuxna och äldre. Det kan vara akuta besvär eller långvarig smärta orsakad av stress och överbelastning. Här följer några exempel där osteopati passar:

Huvudvärk, rygg- och nackbesvär, axelbesvär, smärtor i armar och ben, andningsbesvär, muskel- och ledvärk, idrottsskador, förslitningsskador, stressrelaterade besvär.

Bokning

Våra osteopater heter Peter Löhr och Sara Wennberg.

Behandling (30-45 min) 1 000-1 200 kronor

Nybokning Sara: 0708-55 52 75

Välkommen till oss!