Nyhetsbrev juni 2021 – Padelprojektet

9 juni, 2021

• Besked från Svea Hovrätt – bygglov beviljat för utbyggnad av padelhall
• Vi öppnar upp för intresseanmälningar av padelabonnemang – formulär skickas ut nästa vecka

Bygglov för padelhall slutligt beviljat

Den 2 juni meddelade Mark- och miljödomstolen under Svea Hovrätt att överklagandet har återkallats och att man därmed skriver av målet. Det innebär att domen från de lägre instanserna står fast och att bygglovet är slutligt beviljat. Denna dom kan inte överklagas. Innan byggstart kan ske kommer det nu bli ett s k byggsamråd med Danderyds kommun och efter ett sådant godkänt samråd vinner bygglovet laga kraft.

Det innebär att vi redan under sommaren kommer att påbörja förberedelserna. Byggstart väntas ske i augusti med bland annat inledande schaktning och pålning. Byggtiden beräknas till totalt 10 månader. Vi återkommer med mer information om bygget litet längre fram.

Erbjudande – padelabonnemang

Nu när bygglovet är beviljat så kommer vi redan i nästa vecka skicka ut ett formulär som kan fyllas i under sommaren och mejlas tillbaks till klubben gällande önskemål om padelabonnemang. Detta kommer endast gå ut till medlemmar i DjTK. Man  kommer kunna teckna sig för såväl ettårsabonnemang som för flera år. Vi återkommer inom kort med mer detaljer.