Nu är det dags att trappa ned

4 september, 2020

Efter tre roliga, intensiva och till viss del utmanande år är det dags att trappa ner mitt engagemang i klubben.

När jag hösten 2017 började som fastighetsansvarig på halvtid var tanken att det skulle bli en lagom dos avvänjning efter att, som i mitt tidigare arbetsliv, alltid ha varit tillgänglig. Med facit i hand kan jag konstatera att det snarare blev en upptrappning då jag de senaste femton månaderna även tagit på mig jobbet som klubbchef i avvaktan på en långsiktig lösning. Nu är nya klubbchefen Peter Hjort här och det känns rätt att gå tillbaka till ursprungsplanen.

Det har varit övervägande givande att få vara med och bidra till klubbens utveckling. De senaste fem åren har varit turbulenta på ledarsidan och en av mina uppgifter som klubbchef har varit att skapa en arbetsstruktur och ett arbetssätt som motsvarar de krav som ställs på en verksamhet av den här storleken. En klubb med 1 600 medlemmar i en ort som Djursholm kräver både ledningens och organisationens lyhördhet och ett starkt och tydligt ledarskap.

Jag tycker att vi har tagit många steg i rätt riktning. Vi försöker vara mer medlemsorienterade genom att ge bättre, snabbare och tydligare information. I den sportsliga verksamheten gör tränarna ett gediget jobb både i vår breddverksamhet och i våra tävlingsgrupper. Frukten av många års arbete börjar skönjas bland de yngre juniorerna i 10–12 årsåldern, där vi har många talanger. Vi har under det senaste året infört spelrätter som många av våra medlemmar uppskattar. Seniorträningen har också utvecklats, bland annat genom möjligheter till öppen träning i form av frukost-, lunch- och matchspel på olika tider.

På hall- och bansidan har det hänt flera saker. Under de senaste tre åren har klubben bytt till LED-belysning vid banorna, ordnat parkeringsproblematiken, dragit in fiber och uppgraderat IT-infrastrukturen samt parerat all den inre och yttre påverkan på hallen som är en del av vår verksamhetsvardag.

Att få ge någonting tillbaka till idrotten via mitt engagemang i DJTK har varit en av mina drivkrafter och jag är tacksam över att jag har fått möjligheten. Nu när det finns en ny klubbchef på plats är det hög tid att ta avsked och fortsätta med resten av livet där tennis kommer att få en central roll, men nu framförallt på banan.

Jag vill också passa på att tacka all personal, medlemmar, styrelse och leverantörer för ett gott samarbete.

Hasta la vista!

//Mats

 

Bilden: Jag tillhör den berömda idrottsårgången ”56:orna”. Utan några jämförelser i övrigt känner jag mig stolt över det idrottssverige som vi fostrades inom och har inspirerats av mina jämnåriga idoler.