Möt Mårten Forste, vår ordförande

29 mars, 2018

Hej!

På årsstämman förra onsdagen valdes jag till ny ordförande för klubben. Nu vill jag ta tillfället i akt att presentera mig kort och samtidigt berätta lite om delar av det arbete som styrelsen fokuserar på.

Vi flyttade från Lahäll till Stocksund för tolv år sedan. Familjen har vuxit med åren och vi är nu sex spelare listade under vårt familjemedlemskap i klubben. Tennis är det absolut roligaste jag vet. En perfekt dag består av eget spel, spel med familjen, att se barnen spela, lite tennis på tv, mer eget spel, följt av ett möte med tennisklubben… Därefter lite rast och vila för att kunna börja om nästa dag. På senare tid har det utöver socialt spel, även blivit en del både turneringsmatcher och seriespel tillsammans med våra H35- och H45-lag.

Vi har nyligen kommit hem från några år i Paris. Trots att det inte blev så mycket spel för egen del hade den lokala tennisklubben en viktig roll socialt. Vi spenderade mycket tid där. På samma sätt har Djursholms Tennisklubb en social funktion och min förhoppning är att den rollen kan förstärkas över tid genom att vi kontinuerligt förbättrar fastigheten, miljön och erbjudandet till medlemmarna.

En inblick i styrelsearbetet

Med ökad konkurrens från Good to Great och andra idrottsklubbar i vårt närområde behöver vi bli ännu bättre på att utveckla klubbens erbjudande. Vår målsättning måste vara att ligga i framkant, inte bara när det gäller själva tennisen utan även när det kommer till trivsel, klubbanda och service. Med ambitionen att möta medlemmarnas (och framtida medlemmars) krav på hur tennis och kringaktiviteter konsumeras har styrelsen under det senaste året därför arbetat med tre huvudfrågor:

Organisationen

Vi har ett mycket kompetent team på plats och en tydlig riktning för verksamhetens utveckling. Vi behöver dock ytterligare tränarresurser och arbetar just nu med att hitta bästa möjliga rekrytering.

Utnyttjandet av banorna

Hur kan vi optimera våra olika produkter (gruppspel, kontraktstider etc) så att så många som möjligt får spela så mycket som möjligt? Kan vi hitta former som innebär att våra medlemmar kan spela tennis på ett mer flexibelt sätt? Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som tillsammans med vår klubbchef Frida ser på dagens nyttjande och alternativ till förbättringar.

Fastigheten

Vi har just avslutat en ny städupphandling. I det nya avtalet kommer vi, mot en mindre kostnadsökning, att få mer omfattande och tätare städning.

Belysningen på bana 1-4 har gjort sitt och vi utreder nu byte till LED-belysning för att få både bättre ljus och lägre driftskostnader. Utvecklingen inom LED-tekniken har gått fort och det är många både möjligheter och utmaningar att undersöka innan vi kan bestämma vilken lösning som är bäst för vår fina tennishall.

Vi ser också över tennishallen på en övergripande nivå; hur kan vi utveckla vår hall till att bli en mötesplats som känns modern, trivsam och som står sig i konkurrensen? Styrelsen arbetar med att ta fram ett förslag på en modernisering av hallen och tittar nu på hur olika kostnader kan brytas ned i syfte att hitta den bästa nivån i förhållande till den investering som måste göras.

Vår fina hall har ett betydande värde och för att säkerställa att den fortsätter hålla sig väl i konkurrensen från nya satsningar i området har vi valt att anlita Tengboms Arkitekter (inredningsarkitekter) för att se över olika alternativ. Tengboms har gott renommé och erfarenhet av att utveckla flera tennishallar.

 Utvecklingsprojektets tre inledande faser

1 – Analys och research

Arbetet inleddes med en workshop där personal (klubbchef och reception) tillsammans med delar av styrelsen arbetade med olika frågeställningar kring vilka delar av hallen som fungerar väl för verksamheten och vilka utvecklingsbehov som finns. Utgångspunkten för arbetet är att skapa en mötesplats som är välkomnande och öppen för alla. Tennishallen skall visa på DjTK:s generositet, och andas kvalitet och tidlöshet. Resultatet av workshopen är en projektbrief som bildar underlag till det fortsatta arbetet.

2 – Utredningsskisser, idé, koncept, flöden, logistik och funktioner

Efter att projektbriefen godkänts av styrelsen inleddes fas två, som omfattar utredningsskisser, idé och koncept. Arbetet består av att ta fram planskisser, och att utreda flöden, logistik och funktioner. Resultatet är en designvision som visualiseras genom gestaltningsmoodboards, referensbilder, illustrationer, skisser, materialförslag och kulörer.

3 – Utveckling av förslag

Hur ser det förslag som ger störst medlemsnytta för de tre tennisgenerationer som möts i klubben ut? Det vill säga: Vad ska vi satsa på och vad innebär det för kostnader för klubben och medlemmarna?

 

Det är min förhoppning att våra medlemmar delar den entusiasm som jag och styrelsen känner inför möjligheten att utveckla och förbättra hallen och därmed verksamheten, och jag ser fram emot att återkomma med ytterligare detaljer kring fokusområdena ovan.

Med vänliga hälsningar,

Mårten Forste