Mer ljus på banorna

23 augusti, 2018

Den nya LED-belysningen är på plats sen terminsstarten och lyser med nuvarande inställning med 500 lux. Vi har fått positiv återkoppling från våra medlemmar, allt från juniorer till seniorer och inte minst från våra tränare upplever en bättre spel- och arbetsmiljö. I samband med installationen av belysningen tvättades banorna så att de blev extra fina inför terminsstarten.

Det nya belysningen är kopplad till vårt bokningssystem (BRP) samt med närvarostyrning för att spara på el. Det innebär att belysningen inte lyser lika starkt när banan är obokad/obetald eller inget spel pågår. Vi kommer att arbeta med att trimma in belysningen under några veckor och hoppas att ni har överinseende med detta. Anmäl alltid till receptionen om ni upplever att belysningen inte fungerar som den ska.

/Hall- och bankommittén