Medlemstider

26 februari, 2021

Klubben har mottagit synpunkter från medlemmar som inte har en spelrätt att det är i princip omöjligt att boka strötider. Vi kommer därför under en testperiod öronmärka ett fåtal timmar per dag som endast kan bokas som strötimma. Om strötimmarna inte är bokade klockan 18.00 dagen före speldagen, släpps de vidare till spelrättsinnehavare att boka. Vi kommer att testa detta under ett par månader för att sedan utvärdera upplägget. Tiderna släpps för bokning måndag 1 mars (första bokbara tiderna är 8 mars), du hittar tiderna och reglerna på webbbokningen under rubriken ”BOKA MEDLEMSTIDER” samt på sidan för  banbokning.