Micaela planerar för framtiden – nu kör vi!

16 februari, 2016

Hej Micaela! Du har en ny roll i klubben, berätta!

– Ja, det stämmer. Jag har gått in i en ny roll som klubbchef med ett övergripande ansvar för klubbens olika verksamheter. Det känns otroligt stimulerande och jag ser fram emot arbetet framåt tillsammans med både medarbetarna och våra medlemmar. Förutom det administrativa arbetet som ingår i jobbet så kommer jag fortsättningsvis att stå på tennisbanan en hel del under veckorna. För mig är det viktigt att vara nära klubbens medlemmar och spelare för att driva utvecklingen framåt.

Hur ser du på DjTK:s framtid, är det några särskilda områden du vill utveckla?

– Jag tycker att klubbens framtid ser väldigt ljus ut! Vi har alla förutsättningar att bevara och lyfta klubben ytterligare inom snar framtid. Anläggningen med både inom- och utomhusbanor, fin cafeteria, klubbrum, shop, gym och bollhall är enligt mig en av Stockholms finaste tennishallar. I enlighet med det uppdrag jag fått av styrelsen kommer vi att fortsätta utveckla vår tennisverksamhet med bland annat ”vassare” tennisundervisning för alla åldrar. Seniortennisen har vi planer på att utöka samtidigt som vi ska utveckla juniortennisen genom fler aktiviteter utöver den schemalagda träningen. Allt för att skapa en större gemenskap i klubben.

Berätta lite om din egen idrottsbakgrund…

– Jag har så länge jag kan minnas varit idrottsintresserad. Jag började spela bordtennis väldigt tidigt, främst tack vare att mormor hade ett pingisbord i sin källare. Jag började tävla i bordtennis när jag var 9 år och blev bland annat  uttagen till både regions- och riksläger, spelade slutspel i SM och vann guld i flickor elit i St:Erikscupen. Men precis som många andra tappade jag tyvärr intresset och började som 12-åring spela tennis  i Sollentuna TK istället. Jag hade otroligt roligt med tennisen. Jag nådde tyvärr inga anmärkningsvärda framgångar tävlingsmässigt men tyckte ändå att tennis var otroligt roligt. Under gymnasietiden började jag som hjälptränare i klubben och tyckte att det var väldigt givande och stimulerande. Jag spelade även innebandy några år för att få variationen. På den vägen är det…

Hur kom det sig att det blev just tennis?

– Tennis är en ”familjesport”, många börjar spela för att någon i familjen spelar. Men så var det inte för mig. Jag tror att det var så att tennis ligger nära bordtennisen och jag har alltid tyckt om individuella idrotter. Därför föll det sig naturligt att välja tennis. Det roligaste med tennisen är att den är så varierad. Inget slag är det andra likt och den fysiska aspekten i kombination med det mentala spelet tycker jag är otroligt fascinerande och stimulerande.

Du har en gedigen idrottsutbildning, vilken väg har du gått?

Eftersom  jag tidigt fastnade för tränarskapet har jag valt mina studier efter det. På gymnasiet gick jag en idrottsledarutbildning med inriktning samhällskunskap. Under tiden gick jag parallellt Tennisförbundets tränarutbildningar, samtidigt som jag jobbade som timtränare på helgerna. Efter gymnasiet sökte jag GIH:s tränarutbildning och fick möjligheten att  påbörja mina studier direkt efter gymnasiet. År 2010 tog jag min kandidatexamen i Idrottsvetenskap och Coaching. Min inspiration kommer både från studierna och de olika tränar- och idrottsuppdrag  jag haft. Allt från att vara ansvarig för publikservicen på Nordic Light Open 2008 till jobbet som tränare, men också från mitt förtroendeuppdrag i Tennis Stockholms styrelse. Tränaruppdragen i kombination med ett styrelseuppdrag upplever jag är väldigt stimulerande och givande.

Alla tränare har sin käpphäst… Vilken är din?

– För mig är det viktigaste att man har ett leende på läpparna efter  tennispasset. Att förmedla en positiv känsla och glädje på tennisbanan är för mig det tennis handlar om. Utan glädjen är det svårt att utvecklas, utan utveckling tröttnar man! Därför är det viktigt att vi tillsammans skapar en trevlig och stimulerande mötesplats i klubben!

Tack Micaela!