Information till medlemmar och personal angående Coronaviruset

2 mars, 2020

Information om Coronaviruset

Vi följer  utvecklingen samt  information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, UD och WHO gällande viruset.

Självklart bör man vara uppmärksam på sjukdom och symtom som hosta eller andra luftvägssymtom och feber. Om du får dessa symtom bör man stanna hemma och kontakta 1177 Vårdguiden.

För att undvika smittspridning oavsett typ av virus rekommenderar Folkhälsomyndigheten följande:

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Vi rekommenderar att löpande hålla sig uppdaterad via myndigheternas webbsidor. Även på WHO:s webbsida finns information att tillgå. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Folkhälsomyndighetens sida om Coronaviruset

Vanliga frågor om viruset på Folkhälsomyndighetens webbsida

UD:s reseinformation

Senaste information om Coronaviruset på WHO:s webbsida

/Mats Wielbass och styrelsen