HLR-utbildning för personalen

15 februari, 2023

Igår genomgick personalen utbildning i HLR (hjärt & lungräddning)

Vartannat år får personalen utbildning i HLR som är en viktig del i säkerheten och tryggheten på klubben.

I nästa vecka kommer även vår timanställda personal få genomgå samma utbildning!