Gösta Björck 1923-2023

17 februari, 2023

GÖSTA BJÖRCK – 1923 – 2023

En av förgrundsmännen till tennisen i Djursholm har lämnat oss.

Gösta Björck avled i sitt hem i Norrtälje 10 dagar efter att han fyllt 100 år.

Gösta  tog studenten i samskolan år 1941. Han läste sedan ett år på Schartau och praktiserade därefter ett år på Handelsbanken där han blev placerad på fyra olika avdelningskontor och ett halvår på utlandsavdelningen.  I maj 1943 började Gösta på sjökrigsskolan i Näsby. Det var den första kursen som började  i Näsby. Sedan blev det Handelshögskolan med examen 1948.

Han blev sedan vice VD för Martin Olsson fram 1963, då han i stället blev vice vd för Max Sievert. 1973 slutade han där, läste in en Harvards doktorandkurs i Lausanne för att efter det bli engagerad att starta ett importföretag för returpapper för ASSI och SCA. Där stannade han till sin pensionering i mars 1988

När Djursholms Tennisklubb bildades den 28 april 1943 var den då 20-årige Gösta en av männen bakom bildandet. Han valdes till kassör  och sekreterare i styrelsen. 1954 blev Gösta ordförande i tennisklubben. Han var då 32 år gammal. Klubben hade då 77 medlemmar.

Gösta var en utomordentligt duktig tennisspelare och vann också skolungdomens i dubbel ett år. Dessutom var han en strålande skidlöpare.

Han kom att leda klubben med fast hand och gladdes åt ett ständigt ökande medlemsantal. Under många år var Gösta tävlingsledare för Skolungdomens tennistävlingar i Djursholm. Han cyklade då in till SvD varje kväll och lämnade resultat- och spellistor.

Redan i början av 1950-talet började Gösta arbetet med att förmå kommunen att bygga en ny tennishall. Det skulle bli många turer och först ett tiotal år senare 1963 stod Norrängsgården färdig.

Gösta avgick 1966 som ordförande. Han valdes då till hedersmedlem i klubben. Med sin fasta hand, med sitt ledarskap och med sina visioner, lade Gösta den stabila grund på vilken tennisklubben sedan byggts vidare.

Ulf Bennetter, Sten Häger f.d ordförande & styrelsemedlem i Djursholms Tennisklubb