Glöm inte att delta i medlemsundersökningen – sista svarsdag 22 maj

11 maj, 2020

Hej!

Du har nyligen fått ett mail som innehåller en länk till vår pågående medlemsundersökning. Mailet har avsändaradressen survey@netigate.se. Vi hoppas att du tar dig tid att delta, din medverkan är viktig för att vi ska få en så bred och rättvisande bild som möjligt.

Om du inte hittar ditt mejl i inboxen, eller om du önskar fler enkäter (en för varje spelande familjemedlem), kontakta: info@djtk.nu. Enkäten genomförs i samarbete med undersökningsföretaget Netigate. Alla svar hanteras anonymt och resultaten kommer att presenteras i aggregerad form.

Enkäten tar cirka tio minuter att besvara och resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för klubbens fortsatta utvecklingsarbete. Vi behöver ditt svar senast den 22 maj.

Du kan bli en av tre vinnare!

Genom att delta i undersökningen är du med i utlottningen av en träningstimme med före detta världsfyran Robin Söderling.

 

Tack för din medverkan!
Ulf Rosberg och Mats Wielbass, Djursholms Tennisklubb