Dags för medlemsundersökning – padel (Nyhetsbrev 15 juni)

15 juni, 2021
  • Nu vill vi få in medlemmarnas tankar och idéer på vår kommande padelverksamhet
  • Dags för medlemsundersökning – se länk nedan
  • Ombyggnation av reception mm över sommaren

Bygglov för padelhall slutligt beviljat

Som vi informerade om förra veckan så meddelade Mark- och miljööverdomstolen den 2 juni att bygglov nu slutligen beviljats för bygge av vår padelhall. Det känns väldigt spännande att vi äntligen kan komma igång efter cirka ett års tid av överklaganden. Intresset för padelspel har under det här året om möjligt stärkts ännu mer och det blir ett efterlängtat tillskott till de aktiviteter vi erbjuder våra medlemmar. Byggstart väntas ske direkt efter sommaren och vi räknar med att vara spelklara i augusti 2022.

 

Medlemsundersökning – padelverksamhet

Tanken som styrelsen har är att erbjuda abonnemang, spelrätter och strötider ungefär på samma sätt som i tennisverksamheten. Vi är dock intresserade av vad medlemmarna tycker och genomför därför en medlemsundersökning med hjälp av Netigate.

Klicka här så kommer du automatiskt till undersökningen. Undersökningen är enkel med flervalsalternativ och tar 10-15 minuter att göra. Sista dagen för att delta i undersökningen är 30 augusti. Tack för din medverkan.

När vi fått in svaren på undersökningen så återkommer styrelsen med ett förslag på fördelning av olika upplåtandeformer och prissättning. Tanken är då också att öppna upp för intresseanmälningar.

 

Renovering och ombyggnation av reception mm

När hallen är stängd för sommaren kommer vi också att renovera reception, café, shop och omklädningsrum. Det kommer bli ett rejält lyft för hela den sociala samvaron i hallen med utökat caféutbud och tillkommande trevliga sittplatser. Ombyggnationen sker i huvudsak över sommaren men visst arbete kommer ske ända fram till början av september. Vi räknar dock med att kunna starta verksamheten som planerat vid terminsstart.