Anki lämnar DjTK

22 augusti, 2017
Anki har bestämt sig för att lämna DjTK. Hon har varit anställd i klubben under lång tid (21 år) och har med sin kompetens och sitt engagemang varit en väldigt viktig kraft både i klubbens positiva utveckling och i driften av den dagliga verksamheten. Anki lämnar nu över sina arbetsuppgifter till övriga teamet.
Vi riktar ett stort och varmt tack till Anki och önskar henne lycka till framöver!
/Erik, för styrelsen.