Aktuellt från styrelsen

2 maj, 2018

Hej medlemmar!

Här kommer en kort uppdatering från det pågående arbetet i klubben.

Vi går mot ljusare tider och med dessa kommer den efterlängtade grussäsongen. Banorna i Slottsparken ska vara spelklara mot slutet av veckan och bana 1 är det redan nu. Berndt har vältat banorna femton gånger, vilket är en bit över rekommendation, så det tillsammans med saltningen ska borga för att de håller bra.

När det sedan blir dags att gå in igen kommer det att kännas betydligt lättare än vanligt då hallen under sommaren kommer att utrustas med ny belysning (LED). Det kommer blir lättare att se bollen och mindre tröttsamt för vår personal som spenderar mer än 20 timmar på banan varje vecka.

Styrelsen har diskuterat behovet av att modernisera hallen. Utöver ansvaret att förvalta fastigheten möts vi idag av en tuffare konkurrens från såväl nyetableringar inom tennis som andra andra idrottsklubbar. Här måste vi säkerställa att vi långsiktigt kan attrahera framtida spelare/medlemmar. Vi planerar därför att under hösten presentera klubbens medlemmar alternativ på hur en renovering, modernisering och förbättrad anläggning kan se ut och hur det skulle påverka klubbens ekonomi.

Vi har behöver förstärka organisationen. Frida leder arbetet med att hitta rätt struktur och söker efter nya medarbetare. Vi siktar mot att ha fyllt alla vakanser till höststarten.

Till hösten planerar vi en mindre prishöjning av bankostnad samt att frigöra tider klockan 19-21 måndag-torsdag. Detta gör vi för att skapa flexibilitet och tillgänglighet för klubbens medlemmar att kunna spela. För att möjliggöra skiftet till bokningsbara tider måste vi frigöra några av de gruppspelstider som legat där under året. Mer information om förändringen kommer under sommaren.

Med vänliga hälsningar

Mårten Forste