Träningsgrupp Senior, för vuxna 19 år och uppåt

Informationen nedan som pdf

Veckoteman för Träningsgrupp senior under våren

Veckoteman VT-19 Slag- och Rörelseteknik

I Gruppträning Senior får eleverna utefter eget intresse och förmåga träna och utveckla sina kunskaper inom tennis. Vi delar in grupperna utifrån spelarnas intresse och färdigheter och erbjuder upp till två speltillfällen per vecka.

Material och bolltyp anpassas till gruppens färdigheter. Framförallt i de öppna övningarna så att möjligheten att hinna med att lära in och spela med rätt teknik blir större. Varje tränare ansvarar för sina grupper, men alla tränare arbetar utifrån samma, gemensamt framtagna träningsfilosofi.

Allmänna mål:
– Individen ska behärska sitt eget spel ­–tekniskt och taktiskt – efter varje termin. Individen ska ledas och uppmuntras till att vilja spela match/poäng under terminens gång. Målet är mer eget, spontant spel samt möjlighet att delta i klubbens olika aktiviteter, som till exempel camps, matchspel och KM
– Tränaren gör en egen analys av individens och gruppens spelnivå. Tränaren planerar sedan lektionerna med stängda, halvöppna och öppna övningar, samt matchspelsmoment utifrån den gemensamma vecko- och terminsplaneringen.

Grundpelarna i träningsinnehållet:
– Timglaset = öppen spel- eller teknikträning ­– stängd teknikträning – öppen slag- eller matchträning.
– Rörelse- och slagteknik i serve, grundspel och volleyspel. Teknik i rörelse och slag är ett medel för att kunna spela kontrollerad tennis.
– Varje spelare ska ges en stabil grund att stå på och en möjlighet att utvecklas utifrån sin egen ambitionsnivå
– Slagträning mot mål. Förmåga att styra slag/rörelse, fart och höjd i en tänkt riktning
– Taktik- och strategiträning för singel- och dubbelspel

Mer detaljerad information om träningsinnehållet publiceras på djtk.se under våren.

Ambitionsnivå och möjligheterna att träna tennis varierar mycket hos alla. Det primära för oss är att skapa en miljö där våra elever behåller tennisintresset och ser Djursholms Tennisklubb som ett andra hem. Vi vill att eleverna längtar efter att komma ner och träna och stimuleras till att vilja vara med och bidra till en härlig miljö som främjar både bra träning och härligt umgänge, såväl före, som under och efter träningstillfället. Vi ser också att man vill vara med i DJTK’s olika aktiviteter, till exempel KM och matchspel i singel- och dubbelform.

Eleverna behöver inte ha några förkunskaper. Det finns möjlighet att skapa grupper för alla olika spelnivåer.

 

Fakta

Fri bokning: Vecka 2 (se anslag i hallen)
Terminsstart: Vecka 3
Terminsavslutning: Vecka 24
Träningsuppehåll:
– vecka 6 (klubbmästerskapen)
– vecka 9 (sportlov)
– vecka 16 +22/4 (påsklov, fri bokning)
– 30-31 maj
– 6-7 juni

Terminsavgift: vid 4 i gruppen 4 100 kr (VT 2021), vid 3 i gruppen 5 500 kr (VT 2021), beroende på antal speltillfällen och speldag.

Lektionsupplägg: 60 minuters aktivitet
– Slagträning
– Slag-rörelse-teknik
– Matchspel, singel och dubbel

Anmälan:
Kontakt: Thomas Tärnström,  thomas.tarnstrom@djtk.nu
För eventuell avanmälan se våran Policy vid avanmälan 

Speltid:
Samma speltider som under HT

Aktivitetsansvarig:
Thomas Tärnström
Tel nr: 0738 568415
E-mail: thomas.tarnstrom@djtk.nu

Huvudtränare:
Thomas Tärnström
Tel nr: 0738 568415

Tränare:
Öyvind Haug
Janne Hedman
Alexander Råberg
Claudio Arrano
Jerry Sundgren
Robert Rasmussen