Privat träning

Är det dags att vässa formen med en privatlektion? Vi har flera duktiga tränare i klubben och kan även rekommendera några som inte är anställda hos oss. Olika tränare passar olika personer.

Boka privat tränare

Du bokar din träning med någon av DJTK:s godkända tränare via MATCHi och betalar direkt vid bokning eller  senare i receptionen, dock innan spel. Bantiden bokar du och betalar själv via strötid, spelrätt eller kontrakt. Eventuell avbokning måste ske 24 timmar innan bokad tid, annars utgår full betalning. Ta del av hela DJTK:s policy för privat träning nedan.

Ny policy för privat träning (externa tränare)

Ny policy från 1 januari 2021 gällande privatlektioner i Djursholms Tennisklubb.

Styrelsen och ledningen i Djursholms Tennisklubb har tagit fram en policy kring hur privatlektioner skall bedrivas på vår tennisklubb. Den nya policyn kommer att tas i bruk den 1 januari 2021. Syftet med denna åtgärd och policy är att endast klubbens egna tränare och av klubben skriftligen godkända externa tränare erhåller rätten att bedriva privatträning i Djursholms Tennishall och på Slottets utomhusbanor.

För att skriftligen bli godkänd privattränare i DJTK gäller följande: 


Tränaren

 • Tränaren måste uppvisa F-skattsedel.
 • Tränaren måste uppvisa goda kunskaper i tennisundervisning.
 • Tränaren ansvarar själv för att informera Djursholms Tennisklubb om vilka tider hen är tillgänglig, både veckodagar, helger och röda dagar.
 • Tränarens tillgängliga tider läggs upp i klubbens bokningssystem så att medlemmen själv kan gå in och boka sin lektion med den tränare som önskas. Det är alltså kunden som själv bokar tränare och bana.
 • Tränaren fakturerar Djursholms Tennisklubb månadsvis med 20 dagars förfallodag.
 • Tränaren använder egna bollar samt eventuell egen extra utrustning.
 • Tränaren sätter sin timtaxa.
 • Tränaren förväntas vara en ambassadör för Djursholms Tennisklubb, både på och utanför tennisbanan.
 • Tränaren erhåller en DJTK-COACH hoodie.

 

Kunden

 • Bokar tränaren via klubbens bokningssida MATCHi
 • Betalar via bokningssidan, vid receptionen eller till tränaren direkt.
 • Avgiften skall vara erlagd innan lektionen påbörjas.
 • Ansvarar för att ha en bana bokad via strötid, spelrätt eller kontrakt.
 • Om kunden inte har en spelrätt eller ett kontrakt, bokas lektionen på lediga strötider.
 • Avbokning måste ske 24 timmar innan bokad tid, annars utgår full betalning.

 

Djursholms Tennisklubb

 • Djursholms Tennisklubb ombesörjer att de skriftligen godkända privattränarna publiceras/presenteras med bild på hemsida, sociala medier och i tennishallen.
 • Anställd personal har rätt att avvisa tränare som inte är skriftligen godkänts av Djursholms Tennisklubb.
 • Missbrukas något av ovanstående, riskerar man omgående att förlora sin rätt att ge lektioner i Djursholms Tennisklubb.
 • Djursholms Tennisklubb tar fram ett avtal som påvisar att den externa tränaren har rätt att bedriva sin verksamhet i Djursholms tennishall och på slottets utomhusbanor.

 

Alla som önskar bedriva privat verksamhet har möjlighet att ansöka om skriftligt tillstånd. Ansökan för godkännande skickas till klubbchef peter.hjort@djtk.nu     

 

Styrelsen
Djursholms Tennisklubb
2020-11-12