Vi som jobbar här


Mats

Mats Wielbass

Klubbchef och Fastighetsansvarig

mats.wielbass@djtk.nu

Telefon: 070-674 93 03


Thomas

Thomas Tärnström

Sportchef

thomas.tarnstrom@djtk.nu

Telefon: 073-856 84 15


Oyvind

Öyvind Haug

Ansvarig för juniorträning röd och blå grupp

oyvind.haug@djtk.nu

Telefon: 073-686 81 10


Marcus

Marcus Åkerström

Ansvarig för tävlingsgrupper juniorer

marcus.akerstrom@djtk.nu

Telefon: 070-491 63 93


Jerry

Jerry Sundgren

Ansvarig för juniorer orange och grön grupp

jerry.sundgren@djtk.nu

Telefon: 0736-46 73 00


Claudio Arrano

Ansvarig för tennisskolan (juniorer)

claudio.arrano@djtk.nu

Telefon: 070-755 60 34


Magnus

Magnus Eriksson

Tennistränare för både juniorer och seniorer

magnus.eriksson@djtk.nu

Telefon: 073-511 48 55


Jolanta

Jolanta Sylwander

Ansvarig reception

jolanta.sylwander@djtk.nu

Telefon: 08-446 54 90


Helen

Helén Mellgren

Ansvarig för Ekonomi och administration

helen.mellgren@djtk.nu

Telefon: 08-446 54 95