Styrelse

Styrelsemedlemmar:


Ulf Rosberg

Ordförande

ulf.rosberg@umrinvest.se


Ulf-Aspenberg
Ulf Aspenberg

Kassör

ulf.aspenberg@gmail.comErik Mitteregger

Ledamot

erik_mitteregger@hotmail.com


Louise Dufwa

Ledamot

louise.dufwa@gmail.comAnders Björkman

Ledamot

anders.bjorkman@ki.se


Martin-Ronnlund
Martin Rönnlund

Suppleant

martin.ronnlund@live.com


FredRidderstad 200x150
Fred Ridderstad

Suppleant

fred.ridderstad@gmail.com


Revisor: Roger Ehrman och Mikael Ardell

Revisorssuppleanter: Per Westman, Küllike Ullman

Valnämnden: Björn Hallman, Lisa Sandefeldt, Carina Tandan och Ewen Macpherson