Bollekis

Ålder: 4 år.
Omfattning: 1 timme/vecka.
Grupper: 10 spelare och två ledare.

Pris: 1450kr/termin

Ansvarig: Jolanta Sylwander
E-post: jolanta.sylwander@djtk.nu

I bollekis fokuserar vi på motorisk och koordinativ basträning.

Bollekis för barn födda 2013 startar höstterminen vecka 35.

Vid intresse att börja under terminen eller nästa termin, maila ansvarig. Först till kvarn-principen gäller. En bekräftelse att anmälan är registrerad skickas till den angivna e-postadressen.

OBS! Bollekis är helt fristående från Djursholms tennisklubbs övriga verksamhet, d.v.s. inget medlemskap krävs för att få deltaga. Det innebär också att deltagare på bollekis inte har förtur till den ordinarie tennisverksamheten.

Anmälan
Gör din anmälan i formuläret nedan. Vi tar emot anmälningar från 1:a mars 2017.

Antagningen sker i turordning efter anmälan. Antagningsbesked skickas med e-post.
Bollekis orgmodell


Anmälan till bollekis:

Anmälan till bollekis
Skickar