Framtidsfys

Framtidsfys lägger högsta fokus på att kombinera fysisk utveckling och lärande både på gruppträningar och individuell basis. Framtidsfys bygger atletiska kroppar från grund till specifik prestation, oavsett förkunskap eller ålder!

Oavsett om du har ont i en axel eller behöver tennisspecifik styrka för att komma igång på äldre dar så finns det möjlighet till personlig träning i hallen som inkluderar personliga videoprogram för hemmaträning. Med ett nära samarbete med Barnortopediskt centrum kan både kliniska tester/utredningar utföras samt tennisspecifik rehab för att komma snabbare tillbaks efter skada.

Individuell träning med Framtidsfys

I gruppträningsformer är utmaningen med barn och ungdomar att nivåskillnaderna ofta är stora, vanligtvis beror det på de biologiska skillnader som råder mellan individ och individ.

För att optimera utvecklingsfaserna för barn och unga i växande kroppar behöver övningar och belastningsgrader vara individuellt anpassade. Med övningar som stimulerar kroppskontroll, balans och tekniska färdigheter finns det stora möjligheter att etablera riktig teknik och kroppskännedom på relativt kort tid i jämförelse med hos vuxna. Anledningen är att barn och ungdomar har en bättre adaptionsförmåga, det vil säga enklare att lära sig nya rörelser motoriskt.

Genom att kombinera gruppträning med lyckad individuell träning finns det flera fördelar. Den individuella träningen leder till framsteg som märks av under gruppträningen för individen, något som ofta leder till bättre fysisk självkänsla och som i slutänden formar ett bättre självförtroende. Den individuella träningen blir ett tillfälle där ungdomen inte blir påverkad av gruppen, en kvalitativ tid för spelaren att reflektera över sin egna kroppskontroll och egentliga rörelsekvalitet.

Läs med om Jesper Skaneby och Framtidsfys på framtidsfys.se.