Inbjudan till öppet stegspel – Backhandsmash

16 juni, 2020

Under hösten kommer DjTK att arrangera ett öppet stegspel. Varje grupp i stegspelet består av sex spelare och alla möter varandra en gång, det motsvarar en spelomgång.

Matcherna kommer inte att ha fasta tider utan spelarna bestämmer sinsemellan när matchen skall spelas under veckan. Efter avslutad omgång kommer de två som har högst poäng flyttas upp och de två som har lägst flyttas ned. Gruppspelet kommer att administreras genom bokningssystemet Backhandsmash, vilket hjälper till att skicka ut påminnelser om vilka matcher som skall spelas.

Spelstarten är planerad till början av september.

Spelnivå och anmälan

För att du som spelare skall hamna i rätt grupp skall du gradera dig själv genom ett enkelt självtest. Anmälan sker genom webbokningen. Din spelnivå enligt självtestet (mellan 1,5-5,5) mejlar du separat till gustaf.hesselman@gmail.com. Senaste anmälningsdag är 15 augusti. Kostnaden för att delta är 100 kr per termin. Medlemskap i Djursholms Tennisklubb är obligatoriskt för deltagande i Backhandsmash som organiseras av klubben.

Anmälan via webbokningen
Enkelt självtest av spelninvå
Meddela din spelnivå till Gustaf Hesselman (gustaf.hesselman@gmail.com)

Övrig information

Det är upp till spelarna att aktivt kontakta varandra för att få till stånd matchen den vecka som systemet har föreslagit. Klubben tillhandahåller inga tider utan man får använda sin spelrätt eller boka en strötid för att spela matchen. Matchtid 55 minuter med 5 minuters inbollning. Skulle matchen inte kunna spelas den avsedda veckan är det inga problem – det viktiga är att matchen avslutas innan omgången är slut. Det spelare som inte kan förslaget datum och inte heller ger nytt förslag på datum lämnar WO.

Vem bokar speltiden och vem tar med bollar?

I påminnelsemejlet om match kommer det stå vem som ska ta med bollar. Vi spelar alltid med nya bollar. Den spelare som enligt mejlet ska ta med bollar ansvarar för att tiden bokas på DjTK om spelarna inte kommer överens om annat.

Hur lång är en omgång?

Initialt kommer omgångarna sträcka sig över 7-8 veckor. Vi kommer därmed ha cirka två ”extraveckor” för matcher som inte spelats som planerat. Vänligen använd dessa veckor för ospelade matcher.