Föranmälan till padelspel i nya hallen

Padelbygget i full gång med beräknat färdigställande i maj 2022. Vi tar redan nu in intresseanmälningar med ambitionen att senast i början av nästa år vara klara med en fördelning av de tillgängliga timmarna ifrån de spelformer och bokningssätt som presenteras nedan.

När detta är klart kommer vi att erbjuda klubbens medlemmar möjlighet att teckna abonnemang eller spelrätter och anmäla sig till divisionsspel. De medlemmar som redan nu skickar in en icke bindande föranmälan kommer att erbjudas förtur i denna process. Utbudet nedan är baserat på den tidigare utskickade medlemsundersökningen samt diskussioner i styrelsen.

Hallen beräknas vara färdig för spel i maj 2022. Spelformerna och bokningsplanen nedan kommer dock inte att börja gälla förrän den 15 augusti 2022. Under perioden fram till dess kommer endast strötider kunna bokas.

Vi behöver din föranmälan senast den 15 november

När föranmälan är stängd fördelar vi tillgängliga timmar så att så många önskemål som möjligt kan tillgodoses. När detta är klart kommer vi att erbjuda klubbens medlemmar möjlighet att teckna abonnemang eller spelrätter och anmäla sig till divisionsspel eller juniorträning. Målsättningen är att hela processen ska vara slutförd under det första kvartalet 2022.

Ladda ned padelerbjudandet som pdf

Planerade spelformer och bokningssätt

A. Abonnemang

En fast tid i veckan/år (12 månader)

Kostnad/år:

A-tider: vardagar kl. 7-9 och 17-21 (exkl. fredag) samt helger kl. 9-18
• 25.000 kr (60 minuters pass)
• 34.000 kr (90 minuters pass)

B-tider: övriga tider
• 21 000 kr (60 minuters pass)
• 30 000 kr (90 minuters pass)

B. Spelrätt

En spelrätt ger rätten att boka bana två veckor i förväg samt att ha två timmar i systemet åt gången

Kostnad/år:
• 6.000 kr
• Vid spel erhåller man 25% rabatt på ordinarie timpris (A-tid: 480 kr / B-tid: 420 kr)

Antalet spelrätter kommer att begränsas baserat på hur den slutliga fördelningen av timmar på olika aktiviteter och bokningssätt utfaller.

C. Divisionsspel

Klubben kommer anordna och administrera två egna serier för tävlingssugna DjTK-medlemmar. Den ena serien kommer att vara öppen för både damer och herrar, den andra blir en ren damserie.
• Anmäl dig med eller utan partner (vi hjälper dig hitta en)
• Du anger din spelnivå, 1–10, enligt MATCHi:s nivåtest och placeras i rätt division utifrån din nivå
(Du hittar testet på Elitpadel.se).
• En match i veckan: kvällstid vardagar eller söndagar

Kostnad/år:
• 5.000 kr/person (inkluderar banhyra)

Serien pågår året om med sommaruppehåll från mitten av juni till mitten av augusti

D. Juniorträning

Klubben kommer att anordna juniorträning med kvalificerad padeltränare

• Vardagar kl 14–16
• Ålder 6–15 år

E. Strötider

Strötider kan bokas tidigast 4 dagar före spel

Priser:

A-tider: vardagar kl.7-9 och 17-21 (exkl. fredag) samt helger kl. 9-18
• 480 kr (60 min)
• 700 kr (90 min)

B-tider: – övriga tider
• 420 kr (60 min)
• 600 kr (90 min)

 


This form is currently closed for submissions.