Medlemsundersökning – Sortiment i bistron

16 januari, 2024

Klubben ser över sortimentet i bistron.

Bistron finns till för klubbens medlemmar och därför önskar vi svar från er vad som efterfrågas i sortimentsväg. Ju fler medlemmar som svarar, desto bättre underlag kan vi få för att tillgodose så många som möjligt!

Länk till enkäten hittar Du här