Kallelse till extra årsstämma i Djursholms Tennisklubb måndag 30 maj klockan 18:00

12 maj, 2022

Vi fått besked av RF att det krävs ett beslut av årsmötet då ansökan om medlemskap ska göras i Padelförbundet. Styrelsen har därför beslutat om att kalla till ett extra årsmöte, i enlighet med § 21 i Stadgarna.

Föredragningslista