Christina Edelstam har lämnat oss

19 februari, 2024

EN AV TENNISKLUBBENS LEGENDARER HAR GÅTT UR TIDEN

Christina Edelstam avled hastigt den 6 februari.

Christina Edelstam var en av klubbens tongivande damer under lång tid. Tongivande i ordets verkliga betydelse, eftersom hon ofta uppträdde på klubbens fester med sångnummer i bästa Zarah Leanderstil.

Christina var medlem i klubbens styrelse under en tioårsperiod från 1976 och ansvarade då i huvudsak för tävlingskommittén.

Men vad mera är – Christina var också initiativtagare till, och den som startade Tennis-Bladet 1985/!986 och som startade som en ”medlemstidning” so gavs ut 2 gånger om året och förmedlade nyheter från klubben till dess medlemmar.  Det var också Christina som hittade på namnet på ”bladet”.

Christina är dessutom upphovskvinna till damtennisen på dagtid i Djursholm. Tennisbanorna stod delvis mycket tomma på dagtid i hallen och Christina, själv duktig och ivrig tennisspelare kom på att timmarna kunde fyllas av gruppspelande damer.

50 damer anmälde sig omedelbart när man gick ut och frågade.

”Damerna – klubbens ryggrad” utbrister Tennisbladet 1993. Damerna spelar mellan klockan 8 och 15 och fyller hallens alla banor i olika grupper beroende på spelskicklighet.

Den första tiden administrerade Christina all damtennis själv men när antalet spelare växte och det blev fler och fler grupper, fick hon hjälp med administrationen och att utveckla hela systemet.

Det är otvivelaktigt så att klubbens ekonomi räddades av det stora antalet damer som fyllde timmarna på dagtid. Man belade 155 timmar på dagarna av cirka 160 damer.

Vi kommer att sakna Christinas drivkraft och hennes personlighet.

–Ulf Bennetter