Träningsgrupp Junior, från 11 år och uppåt

Informationen nedan som pdf

Veckoteman för Träningsgrupp Junior under våren

Veckoteman VT-19 Slag- och Rörelseteknik

Här tränare och utvecklar eleverna sin tennis efter förmåga. Eleverna delas in i grupper utefter intresse och färdigheter, med upp till 3 träningstillfällen per vecka.

För att få tillgång till fler antal ledarledda timmar ser vi att eleverna påvisar att de spelar minst lika många timmar på egen hand med kompisar eller föräldrar. (Mer detaljerad information om träningsinnehållet publiceras härpå djtk.se under våren.) Vill eleven utöka sin träning ännu mer rekommenderar vi att lira på egen hand med kompisar, delta på läger under skolloven och prova på tävlingsspel. Har man kommit så långt med sitt tennisintresse att suget finns på ännu mer spel rekommenderar vi att prova på individuella lektioner med någon av våra tränare.

De elever som tycker det är roligt med tävling och matchspel får möjlighet till det under lite mer ordnade former. Vi väver in matchmoment i stimulerande former, samtidigt fortsätter eleven att utveckla slag och rörelseteknik. Ökar intresset för tävlingar så kommer eleven bli rekommenderad att börja tävla externt. Vid deltagande i minst fem tävlingar per termin tillhör eleven sedan Tävlingsgrupp Vit alternativt Tävlingsgrupp Blå. Grupptillhörighet bestäms utifrån de kriterier vi har, samt av i vilken träningsmiljö eleven bedöms ha störst utvecklingspotential.

Ambitionsnivåerna kan variera, liksom spelstyrkan. Vi utgår från kriterierna nedan när vi gör gruppindelningar och fördelar träningstimmar. Dessa kriterier i kombination med tävlingsintresse ligger även till grund för medverkan i tävlingsgrupp respektive träningsgrupp. Mer om hur vi resonerar kring kriterierna informerar vi om på informationsmöten den 14/1 2019.

  • Attityd/Inställning
  • Mognad
  • Samarbetsförmåga
  • Spelstyrka/Potential
  • Tävlingsflitighet

De elever som fortfarande endast vill lära sig spela tennis och inte tycker det är stimulerande med tävling får möjlighet att fortsätta att utveckla sin tennis under roliga och stimulerande former. Tyngdpunkten kommer att ligga på att utveckla slag- och rörelseteknik, samt att arbeta med säkerhet, placering, hårdhet och taktiska kunskaper. Tempot i träningen kommer att höjas intresse och ambition.

Vi erbjuder även eleverna att medverka på våra fysiska träningspass ihop med övriga ungdomar i verksamheten. Det är centralt att träningen håller högsta kvalité oavsett om eleverna tävlar på hög nivå eller endast spelar för att träffa kompisar och utveckla sin tennis. Nästa steg här är att spela i tävlingsgrupperna alternativt att på sikt gå över i vår seniorverksamhet.

Ambitionsnivåerna varierar mycket i tonåren. Det primära för oss är att skapa en miljö som bidrar till att våra elever behåller tennisintresset och ser Djursholms Tennisklubb som ett andra hem. Vi vill att eleverna längtar efter att komma ner och träna och att de stimuleras till att vilja vara med och bidra till en härlig miljö som främjar både bra träning och härligt umgänge både före, under och efter träningstillfället.

Eleverna ska här ha grundläggande slag och rörelsetekniska kunskaper, samt ha en spelkompetens som gör att de kan genomföra enklare tennisövningar med varandra på en viss spelnivå.

 

Fakta

Terminsstart: Vecka 2
Terminsavslutning: Vecka 24
Träningsuppehåll:
– vecka 6 (klubbmästerskapen)
– vecka 9 (sportlov)
– vecka 16 (påsklov)
– 1 maj
– 30-31 maj
– 6-7 juni

Terminsavgift: från 2 700–4 800 kr och uppåt, beroende på antal speltillfällen och speldag. Faktureras i mitten av januari.
Lektionsupplägg: 60–90 minuters aktivitet
– Samling/Avslutning
– Egen träning 15–30 min vid sidan av banan
– Tennisträning/matchspel för dem som vill (veckans tema, individuella arbetsmoment)

Anmälan:
Kontakt: Claudio Arrano, claudio.arrano@djtk.nu
– Automatisk om du ej avanmält dig inför VT-19
– Sista anmälningsdag inför HT-19 är 14 maj -19

Speltid:
Måndag – fredag, från kl. 14 (samma speltider som under HT-18)

Aktivitetsansvarig:
Claudio Arrano (fr o m 2/1 2019)
Tel nr: 070 755 60 34
E-mail: claudio.arrano@djtk.nu

Huvudtränare:
Claudio Arrano
Tel nr: 070 755 60 34

Tränare:
Magnus Eriksson
Marcus Åkerström
Öyvind Haug
Olivia Nygren
Julia Skiöld
Thomas Tärnström
Jerry Sundgren
Christian Sjöling
Andrew Lyon