Get Redy To Play (GRTP)/ Play & Stay (P&S), för barn från 5 år och uppåt

Informationen nedan som pdf

Veckoteman för GRTP under vårterminen

Här får barnen utveckla de sex koordinationsmomenten. Spelplanerna är anpassade för små barn, liksom bollar och material. Vi introducerar racket och boll, samt grunder i slag och rörelseteknik.

Här lägger vi endast kraft på att barnen under lekfulla former ska börja förstå tennisens grunder genom att spela till varandra på olika sätt. Vissa grundläggande moment, som till exempel tidig baksving, splitstep, bollträff och avslut i samtliga slag introduceras.

Vi har sex anpassade banor där eleverna under en timme är upp till sex elever per bana. På varje bana finns en tränare, under ledning av Christian Sjöling, som är huvudtränare och operativt ansvarig för träningsupplägget. Vi ser väldigt gärna att föräldrar i vissa moment är med och integrerar i träningen. Så kom gärna ombytt och var med vid de tillfällen tränarna bjuder in till medverkan.

Nästa steg, efter GRTP, är att man flyttar upp en nivå, till en ”Play & Stay-grupp”. De spelar timmen efter i Norrängsgården, antingen kl 14-15 eller 15-16. Med hjälp av ”Get Ready To Play” och ”Play & Stay” kommer barnen på sikt ha lättare att ta till sig mer utmanande tekniska och taktiska moment i spelet.

Barnen har lärt sig att komma väl förberedda in i tennishallen, de har fått möjlighet att lära sig grundläggande motoriska färdigheter och fått en introduktion till slag- och rörelseteknik. Allt under lekfulla former med fokus på implicit inlärning.

För oss är det primära att barnen känner att de leker och är mycket i rörelse. Då lägger vi grunden för idrott och skapar en härlig attityd som främjar viljan att röra sig samtidigt som barnen lär sig att ta ansvar för varandra och materialet vi använder.

Barnen bör ha genomgått 2-4 terminer på GRTP i bollrummet innan de går vidare till Play & Stay. De ska klara sig själv utan att föräldrarna står och tittar hela timmen. Har man redan fyllt 6 år startar man direkt i Norrängsgården. Träningen anpassas efter vad varje barn klarar av att genomföra.

Barnen ska ha med sig egen väska, vattenflaska, tenniskläder och tennisracket. Men viktigast av allt är ett glatt humör och en härlig leklust! Det är det vi vill se på banan. Som förälder är det viktigt att se allt positivt barnen gör och berömma dem för insatsen mer en resultatet

 

Fakta

Terminsstart: Vecka 2
Terminsavslutning: Vecka 24
Träningsuppehåll:
– vecka 9 (sportlov)
– 10 mars
– vecka 16 (påsklov)
– 2 juni
– 9 juni

Terminsavgift: 1615 kr (17 speltillfällen) Faktureras i mitten av januari.

Lektionsupplägg (60 minuters aktivitet):
– Samling ca 5 min
– Rörelse motoriska lekfulla övningar ca 15 min
– Vatten/fruktpaus 5 min
– Inslag av racket och boll ihop med motoriska övningar 30 min.
– Avslutning ca 5 min

Anmälan:
Anmälan med e-mail till: oyvind.haug@djtk.nu
– Senast 31/12 2018 gällande VT19
– Löpande för höst 2019.
– Sista anmälningsdag HT 2019 är 14 maj -19

Speltider:
Söndagar kl. 13–14

Aktivitetsansvarig:
Öyvind Haug
Tel nr: 073 686 81 10
E-mail: oyvind.haug@djtk.nu

Huvudtränare:
Christian Sjöling
Tel nr: 070 377 38 25

Tränare:
Casper Heibrunn
Robert Rasmussen
Oscar Wigen
Adam Blomdahl
Leo Mitelman
Carl Heilbrunn