Föranmälan till padelspel i nya hallen

Padelbygget i full gång med beräknat färdigställande i maj 2022. Vi tar redan nu in intresseanmälningar med ambitionen att senast i slutet av detta år vara klara med en fördelning av de tillgängliga timmarna utifrån de spelformer och bokningssätt som presenteras nedan.

När detta är klart kommer vi att erbjuda klubbens medlemmar möjlighet att teckna abonnemang eller spelrätter och anmäla sig till divisionsspel. De medlemmar som redan nu skickar in en icke bindande föranmälan kommer att erbjudas förtur i denna process. Utbudet nedan är baserat på den tidigare utskickade medlemsundersökningen samt diskussioner i styrelsen.

Hallen beräknas vara färdig för spel i maj 2022. Spelformerna och bokningsplanen nedan kommer dock inte att börja gälla förrän den 15 augusti 2022. Under perioden fram till dess kommer endast strötider kunna bokas.

Vi behöver din föranmälan senast den 15 november

När föranmälan är stängd fördelar vi tillgängliga timmar så att så många önskemål som möjligt kan tillgodoses. När detta är klart kommer vi att erbjuda klubbens medlemmar möjlighet att teckna abonnemang eller spelrätter och anmäla sig till divisionsspel eller juniorträning. Målsättningen är att hela processen ska vara slutförd under det första kvartalet 2022.

Ladda ned padelerbjudandet som pdf

Planerade spelformer och bokningssätt

En förutsättning för allt padelspel i hallen är ett medlemskap i Djursholms Tennisklubb. 

A. Abonnemang

En fast tid i veckan året om

A-tid, pris: (vardagar kl 7-9 och 17-19 (exkl. fredag) samt helger 9-18)
• 24 000 kr/år (60 min)
• 35 000 kr/år  (90 min)

B-tid, pris: (övriga tider)
• 21 000 kr/år (60 min)
• 30 000 kr/år (90 min) 

B. Spelrätt

En spelrätt ger rätten att boka bana två veckor i förväg samt att ha två timmar i systemet åt gången. Antalet spelrätter kommer att begränsas baserat på hur den slutliga fördelningen av timmar för olika aktiviteter och bokningssätt utfaller.

Spelrätt pris:
• 6 000 kr/ år
• 25% rabatt på ordinarie timpris

C. Divisionsspel

Klubben kommer erbjuda två serier för tävlingssugna DjTK-medlemmar. Den ena är öppen för både damer och herrar, den andra blir en ren damserie. Serierna pågår året om, med sommaruppehåll från mitten av juni till mitten av augusti.

• 1 match/vecka, kvällstid på vardagar eller söndagar
• Anmäl dig med eller utan partner (vi hjälper dig hitta en)
• Du anger din spelnivå, 1–10 enligt MATCHi:s nivåtest, och placeras i rätt division utifrån din nivå
(elitepadel.se/padel-nivaer/).

Divisionsspel, pris:
• 5 000 kr/person/år (inkluderar banhyra) 

D. Juniorträning

Klubben kommer att erbjuda juniorträning med kvalificerad padeltränare

• Vardagar kl 14–16
• Ålder 6–15 år

E. Strötider

Strötider kan bokas tidigast 4 dagar före spel

A-tid, pris/timme: (vardagar kl 7-9 och 17-19 (exkl. fredag) samt helger kl 9-18)
• 480 kr (60 min)
• 700 kr (90 min)

B-tid, pris/timme: (övriga tider)
• 420 kr (60 min)
• 600 kr (90 min)


Tider och priser

A-tider: Vardagar kl. 7-9 och 17-21 (exkl. fredag) samt helger kl. 9-18

Pris 60 min Pris 90 min
Strötid 480 kr 700 kr
Med spelrätt* 360 kr 525 kr
Abonnemang 24 000 kr 35 000 kr

*Spelrätt: 6 000 kr/år. Spelrätt ger 25% vid strötidsbokning.

 

B-tider: Övriga tider

Pris 60 min Pris 90 min
Strötid 420 kr 600 kr
Med spelrätt* 315 kr 450 kr
Abonnemang 21 000 kr 30 000 kr

*Spelrätt: 6 000 kr/år. Spelrätt ger 25% vid strötidsbokning.


Föranmälan till padelspel

Föranmälan till padelspel

Hallen beräknas stå klar för spel i maj 2022. Spel- och bokningsformerna nedan kommer dock inte att börja gälla förrän 15 augusti 2022. Under perioden fram till dess kommer strötider kunna bokas.

Vi behöver ha din föranmälan senast den 15 november.

A. ABONNEMANG

Jag är intresserad av en fast abonnemangstid varje vecka.
Ange upp till tre önskade tider i prioritetsordning. Skriv önskad veckodag, tid och spellängd (60/90 min).

B. SPELRÄTT

Jag är intresserad av att teckna mig för spelrätt/-er

C. DIVISIONSSPEL

Jag är intresserad av att delta i divisionsspel. Du kan anmäla dig med eller utan partner. Om du saknar partner hjälper vi dig att hitta en.

Jag vill spela

D. JUNIORTRÄNING

Mitt/mina barn är intresserad/-e av att vara med i klubbens juniorträning

DjTK sparar och behandlar personuppgifter enligt lagen för GDPR. Läs mer om vår integritetspolicy
reCAPTCHA