Spelrätter full presentation 2022-12-06

SPELRÄTTERNA I KORTHET

 • Föreningens medlemmar erbjuds att förvärva spelrätter. En ordinarie spelrätt kostar 6 500 kr/år, spelrätter för juniorer 1 500 kr/år och spelrätter för familjer 10 000 kr/år.
 • Ordinarie spelrätt och familjespelrätt ger förtur att utan kostnad förboka de timmar i hallen och på utebanorna som är allokerade som spelrättstimmar.
 • För ordinarie spelrätt samt juniorspelrätt gäller att maxantal spelade timmar uppgår till maximalt 100 timmar per år. För familjespelrätten gäller maximalt 150 timmar per år.
 • Antalet spelrätter är begränsat till maximalt 50 juniorspelrätter. För ordinarie-/familjespelrätter finns inget maxantal.

 SPELRÄTTER ORDINARIE

 • En spelrätt kostar 6 500 kr/år och gäller både inomhus och utomhus med en maxbegränsning på upp till 100 speltimmar/år.
 • Kan boka 1 timme upp till 14 dagar innan speltillfället med sitt digitala klippkort som är kopplat till kontot i MATCHi
 • Spelrättsinnehavaren kan dessutom boka EN tid till, som denne betalar för, med 14 dagars framförhållning.
 • Spelrättsinnehavaren måste personligen utnyttja speltiden (man kan alltså inte boka och låta andra personer utnyttja speltiden)
 • Spelrätter får inte användas av tränare för att boka timmar under vilka man mot betalning tränar andra spelare
 • En regel som inte stödjer systemet i MATCHi, är att om spelrättsinnehavaren bokar en tid som hen betalar för, men bokar av och omvandlar till en spelrätt innan speltillfället. Detta är EJ tillåtet och vi kommer kontinuerligt att följa upp spelrättsbokningarna.
 • Om en spelrättsinnehavare missbrukar systemet, till exempel genom att inte själv spela på sin bokade tid, kan styrelsen besluta om att förverka spelrätten.
 • En outnyttjad bana som bokats av en spelrättsinnehavare, och som inte avbokas senast 24 tim före planerad spelstart, kallar vi ”no-show”, dessutom förlorar spelrättsinnehavaren ”ett klipp” på sitt klippkort. Efter tre no-shows under ett kalenderår förlorar spelrättsinnehavaren alla sina bokningsmöjligheter under åtta veckor.

SPELRÄTT JUNIOR

 • När en juniorspelrätt utnyttjas måste båda spelarna vara 20 år eller yngre
 • En juniorspelrätt kostar 1 500 kr/år och gäller både inomhus och utomhus med en maxbegränsning på upp till 100 timmar/år.
 • Kan boka upp till 24 timmar innan speltillfället.
 • Junioren måste personligen utnyttja speltiden (man kan alltså inte boka och låta andra personer utnyttja speltiden)

SPELRÄTT FAMILJ

 • En familjespelrätt kostar 10 000 kr/år och gäller både inomhus och utomhus med en maxbegränsning på upp till 150 timmar/år.
 • Endast EN person i familjen har bokningsrätten via sitt MATCHikonto (denne får boka åt övriga familjemedlemmar).
 • Kan boka 1 bantimme, upp 14 dagar innan speltillfället, med sitt digitala klippkort som är kopplat till kontot i MATCHi

VID BOKNING AV SPELRÄTTSTID  i MATCHi. Gör så här;

 • ­Gå in i MATCHi appen
 • Välj anläggning och tennis
 • Välj önskad dag och tid
 • Välj önskad bana
 • För att boka denna bana klicka på ”Boka (265 SEK)”
 • Bekräfta din speltid genom att trycka på ”Fortsätt”
 • Betalning sker via den förvalda betalmetoden klippkort, genom att trycka på ”Boka (265 SEK)”
 • Ett klipp kommer nu att dras från klippkortet. Ingen debitering kommer att ske, trots att det står en summa efter ”Boka”.
 • ­Nu skall du ha fått en bokningsbekräftelse på din mail
 • Du kan även se din bokning i Appen, under fliken bokningar, där du även kan avboka din tid.

Nya ”no-show”-regler för närvaro och avbokning av spelrättstider

En outnyttjad bana som bokats av en spelrättsinnehavare, och som inte avbokas senast 60 minuter före planerad spelstart,  kallar vi ”no-show”. Efter två no-shows under ett kalenderår förlorar spelrättsinnehavaren alla sina bokningsmöjligheter under åtta veckor.

Vill du teckna dig för en spelrätt? Anmäl dig via formuläret nedan

Syftet med spelrätter är att erbjuda DJTK:s medlemmar ett mer flexibelt alternativ till fasta kontraktstider. Det ska alltid finnas möjlighet att boka en attraktiv speltid utan att abonnera på en fast tid varje vecka. Det kommer att ge större förutsägbarhet, högre flexibilitet och – förutsatt att du spelar regelbundet – ett lägre pris per timme än tidigare.

Regler för spelrätter

Det är viktigt att du tar del av DJTK:s regler för spelrätter innan du bekräftar din anmälan.
Regler för spelrätter

Formuläret nedan gäller nytecknande och avbokning av spelrätt för kalenderåret 2023. Vi tar kontinuerligt emot nyanmälningar. Om du redan innehar en spelrätt och inte avbokar den kommer denna automatiskt att förlängas till följande kalenderår. Din anmälan är bindande fram till kalenderårets slut.

Spelrätt

Anmälan spelrätt

För att kunna förvärva en juniorspelrätt måste du vara under 21 år hela det kommande kalenderåret.
Ange i fältet "övriga upplysningar" nedan vilka familjemedlemmar som omfattas.
Jag vill utnyttja rätten att i samband med att jag säger upp min kontraktstid förvärva en andra spelrätt. Denna spelrätt ska tillhöra:
Om spelrätten ska tillöra någon annan, ange: namn, adress, e-postadress och telefonnummer i fältet "övriga upplysningar" nedan.
Har du olika spelrätter? Ange vilken du vill avsäga dig i fältet "övriga upplysningar" nedan.
*
DjTK sparar och behandlar personuppgifter enligt lagen för GDPR. Läs mer om vår integritetspolicy
reCAPTCHA