Play & Stay (P&S) DJTK Tennishallen, från 7 år

Informationen nedan som pdf

Veckoteman för P&S under våren

Veckoteman VT-19 Slag- och Rörelseteknik

Här fortsätter eleverna att lära sig grunderna i tennis. De tar steget över till orange boll och sedan vidare till grön. Det är av yttersta vikt att eleverna klarar av momenten med varje boll innan de går vidare till nästa nivå.

Träningsinnehåll för P&S orange respektive grön boll är under bearbetning och kommer att publiceras på hemsidan under våren.

Efter 2-6 terminer finns möjlighet att spela i ”Tävlingsgrupp vit” alternativt ”Träningsgrupp junior”. Tränarna stämmer av elevernas utveckling löpande utifrån de kriterier som finns för olika träningsgrupper. Barnets egen ambitionsnivå är utgångspunkten.

Ambitionsnivåerna kan variera, liksom spelstyrkan. Vi utgår från kriterierna nedan när vi gör gruppindelningar och fördelar träningstimmar. Dessa kriterier i kombination med tävlingsintresse ligger även till grund för medverkan i tävlingsgrupp respektive träningsgrupp. Mer om hur vi resonerar kring kriterierna informerar vi om på informationsmöten den 14/1 2019.

  • Attityd/Inställning
  • Mognad
  • Samarbetsförmåga
  • Spelstyrka/Potential
  • Tävlingsflitighet

Vår tydliga ambition är att man kliver ur P&S med tillräckligt bra slag och rörelseteknik för att sedan kunna nå sin fulla potential utefter egen ambitionsnivå. Spelplanerna är till en början anpassade till små barn, liksom bollar och material. Planens storlek liksom bollar justeras i takt med elevernas utveckling. Grön boll avslutar den här delen av vår träningsmodell.

Vi fortsätter att lägga stor vikt på systematisk teknikinlärning. Vi arbetar mycket med hel- och delmetod där barnen spelar mycket med varandra. Tränaren har en mer fri roll och justerar tekniken både gällande slag och rörelse i spelbaserade övningar. Träningen modifieras utefter ålder och spelstyrka.

Vi vill att barnen är på banan 15 minuter inför och efter träningspasset för att lära sig rutiner runt träningen. De lär sig till exempel att hoppa rep och att göra en korrekt armhävning. Rutinerna är del i det arbetet med bygga barnets attityd och medvetandenivå kring hur en kvalitativ tennisträning ser ut.

På den här nivån är vi tydligare med att korrigera grepp, sving och rörelseteknik med mera. Målet här är att barnen är så pass spelstarka att vi kan genomföra enklare drills och poängspel, utan att de är beroende av instruktioner under hela passet. Vi jobbar alltid med en station på banan där veckans tema gnuggas intensivt. Träningen modifieras utifrån spelstyrka och nivå på boll. Vi vill att träningen skall genomsyras

av eget driv och att barnen har möjlighet att få leva ut sin kreativitet gällande hur de vill spela.

Vi är upp till 4 spelare per minitennisbana, upp till 8 spelare på en miditennisbana och 6 spelare på fullstor plan med grön boll. Vi är en tränare på max 8 elever. Nivåanpassning sker internt i gruppen. De som redan nu har intresse för tävling och matchspel får mer möjlighet till det.

En del barn tycker det är obehagligt med matchsituationer. Då anpassar vi nivån och träningen efter det. Vi är noggranna med den sociala aspekten och att man får många roliga tenniskompisar.

På den här nivån skapar vi även tuffare motoriska övningar och klurigare utmaningar på tennisbanan. Vi vill förmedla en känsla där alla känner stor tillhörighet i gruppen och en miljö där alla peppar varandra, inklusive tränaren på banan. Som elev är man initiativrik och börjar skapa sin en framgångsprocess. Vi tränare stimulerar barnen till att träna istället för att bli tränade.

Vi börjar även titta på och identifiera elevens spelidentitet. Träningen individanpassas utifrån en metodik byggd på hel- och delmetoder. Det är färre tränare och elever på varje bana.

Svårighetsgraden ökar i takt med spelarens färdigheter. Vi lägger ännu större vikt gällande teknikinlärningen, och fortsätter med taktiska spelmönster, bollplacering, kroppsspråk, koncentration, räkning m.m. Vi spelar mycket i par mot varandra på olika sätt. Vi vill här att barnen spelar på egen hand minst 2-3 gånger i veckan. Vi främjar andra idrotter och ser gärna att barnen håller på med en lagidrott och ytterligare en individuell idrott med lättare kampmoment.

Den här perioden är helt avgörande för hur stora möjligheter vi ger våra elever att nå sin fulla potential i framtiden. Därför är det oerhört viktigt för oss att eleverna vid sidan om tennisen också håller på med andra idrotter. Det vet vi enligt forskning är ett vinnande koncept, oavsett om man vill idrotta för välmående eller siktar på att nå sin fulla potential i framtiden.

Även när träningen blir mer utmanande är det viktigt att barnen fortfarande känner att det är på lek och att de är mycket i rörelse. Vi lägger grunden för idrott och skapar attityd som innebär att man tar ansvar för varandra och materialet som vi använder.

På den här nivån ska eleverna vara skolade gällande koncentration och ha ett eget driv att vilja spela och träna. De vet hur de ska ta hand om sitt material och har 2-4 terminer bakom sig GRTP och P&S Norrängsgården. I vissa fall kan eleverna, beroende på ålder och efter dialog med våra tränare, provträna och på sätt gå direkt in i någon av våra Play&Stay- grupper.

Det primära för oss är fortfarande en stor leklust och att du som förälder stöttar och lyfter fram allt positivt som eleverna genomför och klarar.

 

Fakta

Terminsstart: Vecka 2
Terminsavslutning: Vecka 24
Träningsuppehåll:
– vecka 6 (klubbmästerskapen)
– vecka 9 (sportlov)
– vecka 16 (påsklov)
– 1 maj
– 30-31 maj
– 6-7 juni

Terminsavgift: 1 800–2 280 kr och uppåt beroende på antal speltillfällen och speldag/speldagar.  Faktureras i mitten av januari.

Lektionsupplägg: 60 minuters aktivitet
– Samling ca 3 min
– Rörelse, motoriska lekfulla övningar ca 5-10 min
– Spel med racket och boll. Introduktion slag-rörelse-teknik 20 min.
– Inslag av lekar/tävling där implicit inlärning sker genom lek och rörelse. 20 min
–  Avslutning ca 3 min

Anmälan:
Anmälan med e-mail till: Oyvind.haug@djtk.nu
– Automatisk om du ej avanmält dig till VT-19
– Löpande för höst 2019
– Sista anmälningsdag HT-19 är 14 maj -19

Speltid:
Måndag – fredag från kl. 14 (samma tider som under VT-18)

Aktivitetsansvarig:
Öyvind Haug
Tel nr: 073 686 81 10
E-mail: oyvind.haug@djtk.nu

Huvudtränare:
Öyvind Haug
Tel nr: 073 686 81 10

Tränare:
Magnus Eriksson
Marcus Åkerström
Sandra Borg
Thomas Tärnström
Jerry Sundgren
Christian Sjöling