Tävlingsgrupp Blå, för ungdomar 10 år och uppåt

Informationen nedan som pdf

Veckoteman för Tävlingsgrupp Blå under våren

Veckoteman VT-19 Slag- och Rörelseteknik

Här spelar elever som tydligt visar ambitionen att välja tennis som en av två prioriterade idrotter. Merparten av elever i den här gruppen är mellan 13 och 18 år. För oss är det viktigt att skapa miljöer där vi tillmötesgår allas önskemål. I den här gruppen möter vi de elever som nu vill ta sin tennis till toppnivå inom regionen och sedan vidare mot internationell toppnivå.

I den här gruppen spelar vi med två typer av bollar, grön boll och vanlig boll. Ålder och tekniska färdigheter avgörs vilken boll spelaren tränar med. Mer detaljerad information om träningsinnehållet publiceras här på djtk.se under våren.

Eleverna här tränar vanligtvis 3–4 gånger i veckan. Möjligheten till eventuell ytterligare träning bestäms utifrån de kriterier vi har gällande antal timmar och grupptillhörighet. Tydligt från klubbens sida är att innan antalet timmar med tränare ökar ser vi att varje timme innehåller hög kvalitet gällande de kriterier som finns i verksamheten från eleven. Antalet timmar kan ökas och minskas under terminens gång, allt utifrån elevens förmåga att leverera utifrån sin egen ambitionsnivå.

Tydliga önskemål från klubbens sida är att om att vill man spela flera timmar i veckan med tränare rekommenderas eleven att verka i ytterligare en idrott. Vi ser också att man deltar i klubbens samtliga fysiska träningspass, samt lägger ytterligare 30 min egen fysisk träning i samband med varje genomfört träningspass på tennisbanan.Vi ser också att eleven tränar lika mycket tillsammans med till exempel kompisar eller föräldrar, som under tränarledd träning i klubben.

Det är väldigt viktigt att inställningen och attityden hos eleverna är att träna istället för att bli tränade. De elever som är med i Tävlingsgrupp Blå spelar minst 7 tävlingar per termin inklusive sommaruppehållet, dvs 21 tävlingar per år. Antalet är en minimumnivå. Man deltar även i KM ute och inne och att ställa upp för klubbens representationslag är en självklarhet om du medverkar i tävlingsgruppen.

Här får eleverna utefter eget intresse och förmåga träna och fortsätta att utveckla de kunskaper dem har med sig från Play&Stay-verksamheten och Tävlingsgrupp Vit. Därför har vi följande kriterier när vi fördelar antalet timmar och väljer träningskonstellationer. Dessa kriterier ligger, utöver tävlingsintresse, även till grund för medverkan i tävlingsgrupp respektive träningsgrupp. Mer om hur vi resonerar kring kriterierna informerar vi om på informationsmöten 14/1 2019.

  • Attityd/Inställning
  • Mognad
  • Samarbetsförmåga
  • Spelstyrka/Potential
  • Tävlingsflitighet

Ambitionsnivån inom gruppen kan variera mycket. Tävlandet skall genomsyras av eget driv och har man inte det under vissa perioder förflyttas man tillfälligt till Träningsgrupp Junior. På samma sätt som elever i Träningsgrupp Junior flyttas till tävlingsgruppen vid ett ökat intresse för tävling. Kvaliteten på träning och även vilka man tränar med avgörs genom kriterierna ovan, det vill säga inte av vilken grupptillhörighet eleverna har.

Arbetet med att till största del hitta och utveckla sin egen spelidentitet blir centralt i träningen. Eleven arbetar med att sätta upp tydliga långsiktiga målbilder som sedan kopplas till tydliga kortsiktiga delmål. Eleven och teamet runt eleven har nu bra kunskap om vad som krävs för att eleven på sikt ska nå sin fulla potential ur ett tävlingsperspektiv. Det ihop med att på sikt vara en spelare som med kontinuitet presterar resultatmässigt på nationell nivå. Miljön präglas fortfarande av vårt ”mind set” där man tränar för att utvecklas. Resultaten är något som kommer på köpet genom lekfull träning/idrott med hög kvalitet i rörelse på och en attityd utanför banan som präglas av att bidra till en miljö som är fylld av glädje och gemenskap.

 

Fakta

Terminsstart: Vecka 2
Terminsavslutning: Vecka 24
Träningsuppehåll:
– vecka 6 (klubbmästerskapen)
– vecka 9 (sportlov)
– vecka 16 (påsklov)
– 1 maj
– 30-31 maj
– 6-7 juni

Terminsavgift: från 7 125 kr och uppåt, beroende på antal speltillfällen och speldag (VT-19 har tillfällen). Faktureras i mitten av januari.
Lektionsupplägg: 90–150 minuters aktivitet
– Egen träning 15–30 min vid sidan av banan
– Tennisträning/matchspel (veckans tema, individuella arbetsmoment)

Anmälan:
Kontakt: Marcus Åkerström, marcus.akerstrom@djtk.nu
– Automatisk om du ej avanmält dig inför VT-19
– Sista anmälningsdag inför HT-19 är 14 maj -19

Speltid:
Måndag – fredag, från kl. 14 (samma speltider som under HT-18)

Aktivitetsansvarig:
Marcus Åkerström
Tel nr: 070 491 63 93
E-mail: marcus.akerstrom@djtk.nu

Huvudtränare:
Marcus Åkerström
Tel nr: 070 491 63 93

Tränare:
Marcus Åkerström
Magnus Eriksson
Thomas Tärnström
Claudio Arrano